82
«Llinda», «arnella» ‘picaporta’ i un dels informadors assegut al «graó»
(110. Cubells)