83
«Llindar» ‘llinda’ amb la inscripció «DE ANTOLIN / NOTº / Aº 1770»
(138. La Ginebrosa)