851
«Casa de pagès»
(39. Santa Eulàlia de Riuprimer)