88
«Pany» amb «postic» ‘pestell’ i, a dalt, el «forrellat»
(160. Casinos)