895
Horts separats per «parets», cada un amb la seva «caseta»; al fons, camps de cereal en forma de «bancals»
(149. Vilafranca del Maestrat)