905
«Marges» que es confonen amb la roca de la muntanya
(123. Margalef de Montsant)