919
«Rastell de ficar aspres», «càvec», «xapeta», «falçó de tall» o «d’eixermar» i «aixada»
(73. Pollença)