925
«Aixades» (1, 2), «aixadó» (3) i «eixartells» (4, 5)
(89. Senet de Barravés)