926
«Arpiot» i «aixada»
(92. Santa Coloma d’Andorra)