93
«Balda» (1) i «pestell», a la part inferior del «portó» (2)
(160. Casinos)