931
«Aixada», «aixada de galló» i «arpiots»
(106. Estanya)