949
«Aixada d’eixobrir», «xapet» i «càvec»
(141. Mas de Barberans)