953
«Aixadella», «ganxos» i «aixada»
(144. Xiva de Morella)