955
«Pic», «aixada», «aixada de tallar llenya», «aixadeta de birbar» i «llegó»
(148. Sant Mateu del Maestrat)