959
«Aixada cassuda», «llegona», «aixada de puntes» i «eixartellet»
(154. Castelló de la Plana)