960
«Llegó amb puntes», «aixada roma» i «llegó romo»
(155. Borriana)