965
Informador amb una «aixada»
(181. Muro del Comtat)