979
«Pala de fangar», «xapo» i «fanga»
(51. Sant Salvador de Guardiola)