991769
Mapa 1769. «Sípia» i «conquilla»; il. de Miquel Duran