994
«Forca de ferro» (1), «cutxilla» (2), «rasclet» (3) i «pala xarcullera» (4)
(154. Castelló de la Plana)