99437
Mapa 437. «Drapaire», segons un patró setcentista de pintar rajoles; il. extreta d’Amades, V, 1950, pŕg. 523