995
Informador amb un «paló de desfangar»
(155. Borriana)