99556
Mapa 556. Les «matraques»; il. extreta d’Amades, II, 1950, pàg. 743