99792
Mapa 792. «Eixarcolar», segons un gravat setcentista; il. extreta d’Amades, I, pàg. 623