Desenvolupat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació© www.fcri.cat
Josep Saura (1) Secció de Neurobiologia Experimental, SCB, josepsaura@ub.edu; José M López (2) Institut de Neurociències, UAB, josemanuel.lopez@uab.es