Cap de Grup

  Nom del Grup    
Gemma Huguet      
       
gemma.huguet@udg.edu   Afiliació
   

Fac. Ciències. Universitat de Girona

 
     
  Arees de Recerca
  Senyalització  
     
  Linies Principals de Recerca
    Estudi dels canvis cel·lulars i moleculars que es donen en el cervell induïts per teràpies que podrien pal·liar
         
URL     Numero de components a temps complet  
http://www.fmcs.urv.cat/cmb/unitat/histologia_neurobiologia/ 2