Cap de Grup

  Nom del Grup    
Loreta Medina   Desenvolupament i evolució del cervell  
       
loreta.medina@mex.udl.cat   Afiliació
   

IRB-Lleida

 
     
  Arees de Recerca
  Evolució  
     
  Linies Principals de Recerca
    1- Desenvolupament i evolució del cervell anterior, amb especial enfàsi en la amígdal;
2- Gens reguladors involucrats en el desenvolupament anterior;
3- Compartiments histogenètics i origen de la diversitat neuronal en el cervell anterior;
4- Alteracions del desenvolupament del cervell anterior i la seva relació amb malalties neuropsiquiàtriques
         
URL     Numero de components a temps complet  
  3