Curriculum

Antoni  Ramis Bestard

CURRICULUM VITAE

 

Dades personals

Nom: Antoni Ramis i Bestard
Adreça: C/ Can pèl, 8
Es Pla de na Tesa, Marratxí.
CP: 07009
Data de naixement: 30 setembre de 1978
DNI: 43117759
Telèfon: 971 601654, mòbil 690122520
Adreça electrònica: antoniramis@hotmail.com

Formació acadèmica

- Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona, 2002
- Postgrau en “Sistemes d’Informació Geografia i Cartografia Digital” per la Universitat Politècnica de Barcelona, 2002.
- Postgrau en “Anàlisis del Paisatge” per la Universitat de les Illes Balears, 2003.
- Certificat d’Aptitud Pedagògica de la Universitat de les Illes Balears, 2004
- Suficiència investigadora del Doctorat de Ciències de la Terra de la UIB, any 2007.

Idiomes
- Certificat de Català, nivell C, de la Junta Avaluadora de Català, 2003
- Certificat de Reciclatge de Català de l’Institut de Ciències de l’Educació, 2005.
- Anglès xerrat i llegit.

Informàtica

- Coneixement i maneig dels següents programes; Arc Info, Arc View, Arc Map, Idrisi, AutoCad i Microstation
- Coneixement a nivell d’usuari de l’entorn Windows i Internet, així com les diferents eines de l’Office (Word, Excel).

 

 

 

Experiència Professional

- Analista de dades i elaboració d’estudis sociològics i de mercat a l’empresa GADESO, any 2003.
- Subdirector del Centre Social Flassaders, any 2004.
- Dinamitzador de Recursos Humans i encarregat de la formació dels processos productius de la Fundació Deixalles, any 2005.
- Coordinador de Recursos Humans del servei de gestió de residus de la Fundació Deixalles, actualment.

Altres

- Publicació a la revista Geocrítica, de la Universitat de Barcelona, de l’estudi “Vells i nous residents a un indret del casc antic de Barcelona; La plaça Reial i els seus voltants”, dirigit pel Catedràtic Horacio Capel, any 2002.
- Cursant el Doctorat en Geografia de la UIB, curs 2005-2006.
- Organitzador del I i II Fòrum Social de Mallorca, anys 2003 i 2005.
- Participant al III Fòrum Social Mundial, Porto alegre any 2002.
- Participant al III Fòrum Social Europeu, Paris any 2003.
- Participant a les jornades sobre Desenvolupament Sostenible organitzades per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, any 2002.
- Auditoria Social, metodologia d’avaluació ètica. Curs de 30 hores de l’associació Creació d’Estudis i projectes Socials de Barcelona.
- Membre de REAS (Xarxa d’economia alternativa i solidària)
- Monitor del grup d’Esplai d’Es Pla de na Tesa, anys 1996 i 1997
 Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona. Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal