Curriculum

Sabrina Lauro

Jornada COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT
Barcelona, 27 de novembre de 2009

L’RSE i la gestió de la diversitat

Sabrina Lauro Folch
Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses
Departament de Treball


El Departament de Treball té com a objectiu el foment de la qualitat i la millora de les condicions laborals per assolir un teixit empresarial competitiu i socialment responsable. Un dels aspectes que tracta la Responsabilitat Social Empresarial és la gestió de les relacions amb la comunitat, des del punt de vista social, cultural, comunitari, lingüístic... és a dir, la gestió de la diversitat. Establir canals de diàleg amb els grups d’interès amb especial atenció a les necessitats de les dones, les persones amb discapacitat, majors de 45 anys, joves, immigrants...ha de permetre a les empreses integrar mesures voluntàries a la seva planificació estratègica que, a mitjà i llarg termini, fomentin la creació i consolidació d’ocupació estable, la creació i retenció del talent, la participació, motivació i fidelització de les persones treballadores, la millora del clima laboral i de la productivitat i, d’aquesta manera, posicionar aquestes organitzacions en avantatge competitiu en un entorn cada cop més divers i canviant.

 


SABRINA LAURO FOLCH, (Rosario, 1963) és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i ha realitzat cursos de Formació directiva a l’Escola d’Administració Pública i de Direcció d’empreses cooperatives a ESADE. És la cap de l’Àrea d’Economia Cooperativa de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball, des d’on s’impulsen polítiques d’RSE. Prèviament ha desenvolupat tasques a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia desenvolupant funcions d’intervenció, al Departament de Salut realitzant tasques de gestió i control de comptes i com a responsable tècnica de l’Oficina del Pla d’Ajuda al Retorn de la Secretaria d’Immigració. Ha participat en la docència de cursos de gestió financera i empresarial a l’Escola de negocis La Salle, adscrita a la Universitat Ramon Llull.

 Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona. Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal