Curriculum

Pere Puig

Pere Puig i Bastard (Barcelona, 1938)

Economista y professor mercantil. Estudià a la Universitat de Barcelona, on obtingué el títol de llicenciat en Ciències Econòmiques l’any 1963. Es doctorà en aquesta mateixa Universitat l’any 1993. És catedràtic de la Universitat Ramon Llull a ESADE (des de l’any 1999). És director acadèmic, en l’actualitat, del «Observatori ESADE/ICEX de l’Empresa Multinacional española» i professor ordinari del Departament d’Economia d’ESADE. És vicepresident del Consell Català del Moviment Europeu.

Ingressà a ESADE com a professor titular d’economia l’any 1977. Ha estat professor responsable del cursos Análisis Económico II i Análisis del Entorno Económico I (Programa ADE); de Emerging Economies (Programes ADE i MBA); de España y Cataluña (ADE) i d’Història de l’Anàlisi Econòmica i Problemes Contemporanis (Programa: PhD in Management). Ha estat director del Departament d’Economia d’ESADE i del Programa de Desenvolupament Directiu d’ESADE/IDGP per la Generalitat (1995-1998). És membre de l’Institut de Direcció i Gestió Pública (IDGP) d’ESADE, des del moment de la seva creació, l’any 1993.

Ha estat director de programació econòmica al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (1982-1986) i secretari de la Comissió de Valoracions Estat - Generalitat (agost 1984 - gener 1987). Ha estat conseller de la societat gestora Bankpime- Saggi (febrer 1991- juny 2006) i conseller també a la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya (ICGF) (gener 1987- novembre 2004). Va contribuir a crear la revista Nota d’Economia. Revista d’Economia Catalana i sector públic del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i és membre, en l’actualitat, del seu Consell Editorial. Ha presidit i és membre de l’Associació Catalana de Ciència Regional.

A ESADE ha dirigit estudis ja publicats sobre la Industria espanyola i la Comunitat Europea, L’obra social de les Caixes d’Estalvis i La competitivitat de l’empresa industrial catalana. En l’actualitat treballa en temes d’internacionalització econòmica i empresarial, economia pública i regional, i el desenvolupament de les economies emergents. Ha dirigit i dut a terme estudis sobre la indústria, el comerç, l’energia, la competitivitat, la integració europea i la qualitat de vida. És autor de diversos llibres i articles, tant de caràcter especialitzat com divulgatiu sobre aquestes diverses matèries.

És president de la Societat Catalana d’Economia des de l’any 2001.


 Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona. Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal