Curriculum

Imanol Larrea

Imanol Larrea Mendizabal (Antzuola, Guipúscoa, 1965) és llicenciat en Veterinària i està acabant la llicenciatura de Sociologia. Ha realitzat el màster de traducció de basc i ha treballat de traductor a l’administració pública. També ha realitzat el postgrau de planificació lingüística HIZNET.

És soci de la cooperativa EMUN on ha treballat 10 anys. Ha estat tècnic de normalització lingüística i durant 4 anys responsable de l’àrea de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Ha estat president de Soziolinguistika Klusterra (Clúster de Sociolingüística del País Basc) com a representant d’EMUN. Ha participat com a professor al postgrau de planificació lingüística HIZNET, al curs de normalització del basc al món socioeconòmic LINGUANET i a la assignatura de gestió de l’èuscar a l’empresa a la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de Mondragon Unibertsitatea. Ha participat en la redacció del manual de sociolingüística que està preparant Soziolinguistika Klusterra.

Actualment es troba d’excedència a Barcelona on realitza estudis de postgrau en Anàlisi i Conducció de Grups i en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

 


La cooperativa EMUN va ser creada en 1997 a Arrasate (Guipúscoa). Es tracta d’una empresa privada que ofereix serveis lingüístics d’assessorament per a la normalització lingüística del món socioeconòmic.

Entre els serveis que ofereix EMUN el més important és el d’assessorament per el disseny i la implementació de plans de normalització del basc en empreses privades.

També ofereix servei d’assessorament en normalització lingüística per a la administració pública, fins i tot plans d’acollida lingüística per a nouvinguts.

Altres serveis que s’ofereixen són: traduccions, formació, cursos específics de basc, TELP (Taller d’Espai Lingüístic Personal).

L’equip d’EMUN està format per gairebé 100 persones procedents de diverses disciplines: sociologia, filologia, administració d’empreses, enginyeria... Des de l’inici, EMUN s’ha desenvolupat a dins de la cultura i els valors cooperatius i ha donat molta importància a la col•laboració i la participació de l’equip amb una inversió important en responsabilitat social i en innovació contínua.

Són socis d’Emun la majoria de membres del seu equip i a més a més la cooperativa FAGOR i la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació de Mondragon Unibertsitatea.

 Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona. Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal