L'any de la paraula viva

L’any 2011 coincideixen els centenaris de la Secció Filològica i de Joan Maragall, el poeta de la paraula viva, que en l’Elogi de la paraula afirma que és “la cosa més meravellosa d’aquest món” i exalta “la seva misteriosa força creadora”.

Amb aquest motiu, la Secció Filològica i la Institució de les Lletres catalanes convoquen tota la societat a promoure al llarg d’aquest any tota mena d’iniciatives que contribueixin a descobrir, compartir, exercitar i celebrar la vitalitat, la creativitat expressiva i el dinamisme innovador de la llengua catalana, sota el lema “2011, l’any de la paraula viva”.

La invitació s’adreça específicament

• Als mitjans de comunicació, perquè dediquin algun espai –existent o nou— a promoure la participació dels seus públics en activitats que permetin identificar, valorar i exercitar algun aspecte de la creativitat lingüística, especialment en les manifestacions més accessibles al gran públic: refranys, locucions, modismes, frases fetes, anècdotes enginyoses, jocs de paraules, humor... 

• Als creadors i professionals de la paraula, en totes les seves manifestacions –escriptors, traductors, periodistes, comunicadors, actors, cantants, etc.—, perquè al llarg de l’any prestin una atenció especialment conscient a aquesta dimensió de la creativitat i l’expressivitat del seu llenguatge, i facin alguna aportació creativa pròpia com a contribució a l’acció “2011, l’any de la paraula viva”.

• Als ensenyants de tots els nivells, perquè també incorporin en les seves activitats, sota el lema “2011, l’any de la paraula viva”, una atenció específica al coneixement i l’exercici dels procediments de creativitat expressiva i d’innovació lingüística, que són a la base del domini del llenguatge i de les experiències més satisfactòries de comunicació, siguin lúdiques, literàries o pròpies dels llenguatges d’especialitat. En un context multilingüe i de canvi cultural ràpid, és especialment necessari que tots els parlants comptin amb recursos que els permetin gestionar la innovació i l’adopció i adaptació de manlleus d’altres idiomes.

• A les entitats culturals, als responsables de cultura de les institucions i als programadors d’activitats culturals de tot tipus, perquè integrin dins de les activitats d’aquest període un conjunt d’actes que sota el mateix lema “2011, l’any de la paraula viva” contribueixin als objectius d’aquesta acció participativa entorn de la vitalitat i la creativitat de la llengua catalana.

• Als professionals i les empreses de tot el territori de llengua catalana, perquè siguin conscients que la vitalitat i la creativitat de la llengua catalana depèn en bona part del fet que obrin o tanquin la porta a la utilització normal del català en totes les seves activitats de comunicació amb els seus clients i usuaris. L’any 2011 serà realment l’any de la paraula viva si tots els professionals i totes les empreses decideixen usar amb plena normalitat  i amb la màxima creativitat el català, especialment en les comunicacions comercials i publicitàries de més difusió.

• I encara, finalment, a cadascuna de les persones que coneixen o aprenen el català, com també als usuaris de la llengua de signes catalana, perquè en definitiva és la suma dels seus comportaments lingüístics el que determina el nivell de vitalitat i creativitat de la llengua catalana i de tota la producció lingüística de la nostra societat. Sota el lema “2011, l’any de la paraula viva” tothom pot ser més conscient que contribueix a la vitalitat creativa del català i al seu aprenentatge i perfeccionament, mantenint el seu ús en les converses i en les relacions quotidianes de tot tipus sempre que els interlocutors l’entenguin.

L’acció es preveu que culmini el mes d’abril de l’any 2012 amb una sèrie de Festes de la Paraula Viva en què es presenti una selecció de les aportacions més rellevants que hagin tingut lloc al llarg de l’any.

1/7/2011

 

 

Logotips del Centenari de la Secció Filològica i de "2001, l'any de la paraula viva"

 

 

 

Adreça

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal