Publicar a l'IEC

- Presentació d'originals al Servei Editorial

El Servei Editorial de l’IEC atén peticions de publicacions dels diferents àmbits de la institució (seccions, societats filials, Presidència, etc.). La presentació d’originals per a la publicació al Servei Editorial (SE) ha de seguir un procediment que es descriu al document Procediment d’entrada d’originals al Servei Editorial.
La petició de publicació ha de seguir els passos següents:

    1. Enviar l’original complet de la publicació al cap del Servei Editorial. Vegeu Criteris i requisits de presentació d’originals al Servei Editorial de l’IEC
    2. Enviar emplenat el Formulari per a la presentació d’originals al Servei Editorial al cap del Servei Editorial (seditorial@iec.cat)