MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES

 

Fotografies MMCB

REIXA DEL JARDÍ DE CASA ALEGRE DE SAGRERA

Tipus: Forja

Lloc: Font Vella, 29/31 Terrassa


Ver mapa más grande

Autor: Desconegut

Data: 1911

Descripció:

Durant 1911 i 1912 es realitza la restauració de la Casa Alegre de Sagrera renovant estructura i façanes per donar un aire més urbà i més adequat a la nova estètica modernista. Els promotors foren els recent casats i filla de la casa, Mercè de Sagrera i Francesc Alegre i Roig.

L'arquitecte a qui se li va encarregar la reforma fou Melcior Vinyals, on també intervingué possiblement al jardí,  fruit de la reconversió de les antigues Hortes de Sant Fruitós.

La reixa, que separa la casa del jardí, és materia encara avui en dia de debat. No s'ha trobat fins ara un document que acrediti l'autoria, tot i que per referències orals de Pau Gorina (mestre d'obres i col.laborador d'arquitectes), pugui ser atribuït a un dels forjadors més importants de Terrassa, en Pau Bros segons ens indica l'articulista Josep Boix.

El que si es pot afirmar, és que tots els industrials que interveniren a l'obra, tot i que l'arquitecte era nouvingut de Barcelona a Terrassa, foren d'aquesta localitat, lloant la qualitat artística i professional d'aquests.

Altres informacions:

Referčncies:

Claxon. Núm. 39 Setmana del 12 al 18 d'agost de 1985. Terrassa. 

Claxon. Núm. 99 II Època Any II. Setmana del 17 al 23 de Novembre de 1986. Terrassa

Diario de Terrassa. Dissabte, 27 de Setembre de 1986. Article Piezas de Museo. de Josep Boix

Boix, Josep. Art i Oficis Terrassencs. Ràdio Terrassa. Terrassa, Nadal 1990.

Quaderns científics i tècnics de restauració monumental. Núm. 11. Diputació de Barcelona. Estudis històrics sobre patrimoni arquitectònic. Pàg.57 Casa Alegre de Sagrera de Terrassa. Anna Castellano i Treserra i Anna Micaló i Aumedes.

Catàlegs del Museu. Núm.7. Les arts aplicades modernistes a Terrassa. Pàg. 65. Terrassa

 La Comarca del Vallés. 6/11/1911

Documentació:

 

Fotografia dels operaris i industrials que varen intervenir a la reforma.

Foto publicada a la Revista Claxon Núm. 39 de Terrassa. Cedida la publicació per Jaume Cañameres dins de l'Arxiu Tobella.

Prové de la festa de la coberta que realitzà el propietari en homenatge als operaris i arquitecte de la reforma el 6/11/1911 

 

MMCB, 02/10/2017

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC