PUBLICACIONS

PERIS, Pasqual: El jardinero valenciano

Tipus: Monografia

Any: 1888

Registre bibliogràfic:

El jardinero valenciano. Manual práctico del cultivo de las flores que sirven para adorno de los jardines, galerias, salones, escaleras, patios y balcones y de los árboles que dan sombra y hermosura a las alamedas por D. Pascual Péris y Pérez .-- 2ª ed .-- Valencia: Terraza, Aliena y Cia edts., 1888 .-- 282 p. + 24 cromos color

Localització:

Signatura:

Contingut:

Ressenya:

L'autor era el jardiner en cap dels jardins de la ciutat de València. El llibre descriu les diferents plantes que es feien servir en els jardins de l'època.

Els capítols són els següents:

De las cebollas de flor, de las plantas de adorno, de las plantas perennes, de las plantas anuales, de los arbustos de jardines, de los árboles

Observacions:

 

 

JCP, 29/09/2014

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC