PUBLICACIONS

CLARASÓ, Noel: Enredaderas en los jardines

Tipus: Monografia

Any: 1958

Registre bibliogràfic:

Enredaderas en los jardines / Noel Clarasó .-- Buenos Aires: Ed Gustavo Gili, 1958 .-- 166 p. .-- (Col. Manuales de Jardineria, núm. IX)

Localització:

Signatura:

Contingut:

Ressenya:

D'aquesta monografia se'n van publicar edicions els anys 1958, 1963 i 1973. Explica l'ús que es pot fer de les plantes enfiladisses, de la seva multiplicació i del seu cultiu. Hi ha una relació de plantes enfiladisses agrupades per families.

Observacions:

 

 

JCP, 24/02/2016

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC