PUBLICACIONS

RUBIÓ i TUDURÍ, Nicolau M.: El jardín obra de arte

Tipus: Monografia

Any: 1960

Registre bibliogràfic:

El jardín obra de arte / Nicolás Mª Rubió .-- Barcelona: Gráficas Layetana, [1960] .-- 32 p.

Localització:

Signatura:

Contingut:

Ressenya:

Petit llibret en què Nicolau Rubió exposa el seu pensament respecte dels jardins i la seva vessant artística.

Observacions:

 

 

JCP, 29/09/2014

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC