PUBLICACIONS

RUBIÓ i TUDURÍ, Nicolau M.: El problema de los espacios libres

Tipus: Monografia

Any: 1926

Registre bibliogràfic:

El problema de los espacios libres. Divulgación de su teoría y notas para su solución práctica. Publicado con motivo del XI Congreso Nacional de Arquitectos, primero de Urbanismo [Nicolás Mª Rubió].-- Barcelona: Ayuntamiento; Imp A. López Llausás, 1926.-- 40 p. + 16 lám

Localització:

Institut Rubió i Tudurí. Escola de Jardineria. Biblioteca

Ajuntament de Barcelona. Biblioteca Ambiental

Biblioteca de Catalunya

Universitat de Barcelona. Biblioteca Geografia

Universitat Politècnica de Barcelona. Biblioteca

Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca

Universitat Autònoma Barcelona. Biblioteca.

 

Signatura:

Contingut:

Ressenya:

Petita monografia on l'arquitecte Rubió, director de Parcs i Jardins en aquella època, exposa les línies generals de l'Ajuntament respecte als espais verds. En bona part les idees exposades encara són vàlides a l'actualitat.

Observacions:

 

 

JCP, 29/09/2014

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC