JARDINS

 

Nom: Barcelonès. JARDÍ DE JOAN KIES
Tipologia: Jardí desaparegut
Adreça: Barri de la Fusina, a prop del Born - Barcelona - Barcelonès

Data de creació: segle XVII Data de desaparició:
Autoria:
Estil: Superficie:
Propietari: Joan Kies Règim: Privat
Contacte:

Descripció:

La Barcelona del segle XVII era rica en horts i jardins d'esbarjo a la zona de la Fusina, a l’àrea del Born, tal com ha estat posada en relleu pels treballs de recerca i les nombroses publicacions d’Albert Garcia Espuche. Un dels jardins més destacats era el jardí que el Cònsol d’Holanda tenia en aquesta zona i que és descrit per Pere Serra i Postius com:

De quants orts y jadins que en molt temps allí agué, lo mes curios, costos y digne de ser vist, fonc, un qu’era del Consol d’Olanda; perque ames de averi esquisites plantes, abres y flors raras y formas ab armoniosa simetria disposadas y arregladas, per totas pars estava minat, aventi enterrars no pocs quintars de plom, per lograr diferents, y admirables jocs d’aigua, que surtin ja de baix terra ja de parts y padrissos com y també fins de les soques dels arbres, componia una espessa pluja: de tal amera que elevantse molt los cristalins raigs, que pels forats dels conductes eixian, los uns als altres acompossadament cruzantse, tranformaven tot l’ort y jardi en un copiós curtidor, sens veurerse  ni flors ni plantes ni arbres: y ab tot el jardi era molt gran, en qualsevulla part ques posàs la gent, que per veurer los jocs hi anava, podia ser remullada de cap a peus, lo que era causa que aa vegades sucseísen alguns focosos lances, que para riurer y divertirse tant com lo millor entremés de Comèdia”

Dedueix Albert Garcia Espuche que el jardí devia pertànyer a Joan Kies i Helmont, un dels dos cònsols d’Holanda que hi havia a la Barcelona del 1700, i no d’Arnold de Jager, l'altre còsnsol, ja que el primer es va fer portar terra des de Tortosa i una propietat seva a la Fusina amb tarongers i llimoners va ser comprada posteriorment per Joan de Lapeyra.

Els jocs d’aigua com a element de joc cortesà es van començar a introduir en els jardins en el Renaixement italià i des d’aleshores han format part dels jardins d’esbarjo com un dels elements més populars per als jocs de seducció i festeig.

Vegetació:

Escultura:

Arquitectura:

Fonts:

Fauna:

Documentació:

Garcia Espuche, Albert: Jardins, jardineria i botànica. Barcelona 1700 . Ajuntament de Barcelona 2009.

Ramon D. Perés:  Un manuscrit català: Lo perquè de Barcelona de Pere Serra Postius. Memòria llegida a la Acadèmia de Bones Lletres el 13 de gener de 1925 (editada el 1929).

MRM 13/02/2014, 29/12/2014

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC