JARDINS


 

Nom: La Selva. JARDÍ D'ACLIMATACIÓ PINYA DE ROSA
Tipologia: Jardí de col·lecció de plantes
Adreça: camí de Santa Cristina, s/n - Blanes - Selva

Data de creació: 1952 Data de desaparició:
Autoria: Ferran Rivière i de Caralt, enginyer industrial, i Joan Pañella i Bonastre, mestre jardiner
Estil: Superficie: 7 ha
Propietari: Parc de Pinya de Rosa, S.L. Règim: Visites en horari d’obertura del jardí
Contacte: 972 350 689 reservas@pinya-de-rosa.es http://www.pinya-de-rosa.es/

Descripció:

Situada en un terreny amb pendent mirant al mar del terme municipal de Blanes, entre les cales de Sant Francesc, la cala Treumal i el camí de Santa Cristina, la finca Pinya de Rosa ocupa una superfície de 52 ha, de les quals aproximadament 7 formen el jardí de col·lecció. La finca  fou comprada el 1945 per l’enginyer industrial Ferran Rivière i de Caralt , col·leccionista de plantes crasses i cactàcies. El jardí, enllestit el 1952, va arribar a tenir, segons es diu, al voltant de 7.000 espècies i varietats diferents, convertint-se així en un dels jardins d’aclimatació de cactus i suculentes més rellevants d’Europa que fou visitat pels especialistes en aquests tipus de plantes més importants del món. A més dels autors citats, s'especula amb una possible col·laboració de Joan Mirambell.

El nom de Pinya de Rosa, que ja havia estat adoptat per Joaquim Ruyra per al seu recull de relats, fou suggerit pel poeta blanenc Pere Puig i LLensa i fa referència a un nus mariner.

La part més alta del jardí s’organitza en parterres de formes i dimensions diferents, separats entre ells per camins empedrats, als encreuaments dels quals trobem zones de repòs amb bancs i taules situats sempre en zones estratègiques i amb bones vistes. Els parterres es van organitzar seguint un rigorós ordre sistemàtic i situant cada espècie al costat d’aquella amb qui té un parentesc més proper.

Sota la zona de parterres es construïren hivernacles per a les plantes que no suporten temperatures baixes, dedicats cada un a una família diferent. Així, hi havia l’ hivernacle de les orquídies, el de les bromèlies i els de les plantes tropicals, entre altres. L’any 1977, quan el jardí s’obrí al públic, es construïren altres hivernacles que es van dedicar a la producció per a la venda al públic.

A la zona més meridional del jardí, hi trobem la plaça de les Palmeres o jardí de les Estàtues, una bassa de forma rectangular, amb una pèrgola a una banda i pilars a l’altra que solien sostenir escultures de marbre blanc, còpies del segle XIX d’escultures clàssiques.

Fora del recorregut i avui desapareguda, Rivière feu construir la Font de Neptú, amb un estany i una font típicament neoclàssics, presidits per una gran escultura en marbre d’aquest déu.

Pinya de Rosa fou declarat PNIN en 4 de juliol de 2003.

Vegetació:

Especialitzat en plantes suculentes, va arribar a comptar amb 7.000 espècies sense comptar la flora autòctona que hi ha al voltant. Va ser el jardí de l’Estat espanyol amb representació més àmplia de la família de les cactàcies. Hi havia més de 800 espècies de la família, especialment de la subfamília de les Opuntioideae, entre Opuntia, Cylindropuntia, Brasiliopuntia, Austrocylindropuntia, Consolea, Nopalea, Tephrocactus, Corynopuntia i Grusonia. A més, importants col·leccions d’Àloes, Agaves, Yucca, diversos gèneres de crassulàcies, Lithops i Conophytum.

Escultura:

CERÀMICA:

A banda del mural ceràmic amb el nom del Jardí, obra de Joan Baptista Guivernau, hi havia altres murals distribuïts pel jardí amb iconografia d’oficis, verges i sants o amb cites com ara el de la descripció de Pinya de Rosa de Joaquim Ruyra.

També hi havia gerres de ceràmica de la Bisbal, repartides pel jardí, avui pràcticament desaparegudes.

Arquitectura:

L’edifici més destacable de la finca és el Mas del Sol, obra de Raimon Duran i Reynals (1945). Concebuda a l’estil d’una masia tradicional, en principi fou pensada com a casa dels masovers, però de seguida es convertí en la residència de Rivière i la seva família.

Rivière va fer construir diverses edificacions per tal de facilitar l’explotació agrícola i ramadera de la finca i per al jardí botànic. A banda de les diverses casetes de vinya preexistents, que foren restaurades i reutilitzades, es van construir una casa pels porters a l’entrada de la finca, diversos hivernacles, un petit laboratori, una caseta que era el seu propi despatx i biblioteca, i una caseta arran de mar per als vestuaris. En el moment d’obrir el jardí al públic, el 1977, es va construir la caseta d’informació i taquilla, una botiga i un edifici de serveis, obra de Jordi Coll.

També es van construir diverses basses, estanys i pous. Les basses van agafar el nom de les espècies plantades a la zona on es trobaven. Així, trobem la bassa dels agaves, la bassa de les opúnties, i la bassa de les palmeres entre d’altres.

Fonts:

Fauna:

Documentació:

BALLESTER F.J. «Jardín botánico tropical Pinya de Rosa».Revista iberflora, 1975.

CROUS I COLLELL, J , Blanes. Cronologia històrica. Segle III a.C. - Segle XX. Blanes: Ajuntament, 1994.

HARTMANN, H.E.K «Fernando Riviere de Caralt». IOS Bulletin, Vol. 5, No 5, 1993. p. 93-95.

PAÑELLA I BONASTRE, J. «La evolución de la cactofilia en España», Parques y Jardines , Barcelona, núm. 19, (nov 1976), p. 25 – 28.

RIBAS I PIERA, M, Jardins de Catalunya. Barcelona: Ed. 62, 1998.

MBM, 19/04/2015

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC