PERSONES

ALDRUFEU I GURGUI, Miquel
Barcelona ?, 1889 ? - Barcelona, 05-11-1948


Fill del jardiner Joaquim Aldrufeu i Francesca Gurgui. Es va casar amb la florista Maria Rifé Bofill (+1962).

 

DESENVOLUPAMENT DE LA VIDA PROFESSIONAL

Jardiner municipal. El 1918 era l’encarregat dels treballs de jardineria de la futura Exposició d'Indústries Elèctriques que es preparava a la muntanya de Montjuïc. En els anys 30 fou el cap de jardiners del Parc de Montjuïc.

 

APORTACIONS FETES

El 1918 concursà per a obtenir la plaça de jardiner pràctic a l’Escola Superior de Bells Oficis de la Mancomunitat de Catalunya, que no obtingué.

Fou professor de l’Escola d’Aprenents Jardiners des de la seva creació el 1933. Malgrat que el director era en Nicolau M. Rubió, fou l’ànima de l’Escola fins que va esclatar la guerra.

El 1928 va formar part de la comissió organitzadora de l’Exposició de Plantes i Flors de Tardor de Barcelona i el 1932 del jurat de l’Exposició de Plantes, Flors i Fruits en representació del Foment Nacional de l’Horticultura. També fou secretari del Concurs Internacional de Roses en les seves edicions de 1930, 1931, 1933, 1934 i 1935.

Donà diverses conferències de divulgació sobre temes de jardineria als “Amics de les Roses” («Cultiu de roses en test», 28-12-1934) i als Amics dels Jardins-Garden Club («Com es reprodueix i es cultiva la Begonia sempervirens», 24-02-1935; «Sobre les flors de primavera», 7-04-1935 i 20-10-1935 i «Jardins d’Alger», 22-03-1936).

PERTINENÇA I/O PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS

El 1923 va ser escollit vocal de la Junta del Fomento Nacional de la Horticultura, càrrec que mantenia el 1931, formant part de la comissió de floricultura.

OBRES ESCRITES (FULLETONS, CATÀLEGS, ARTICLES, TRADUCCIONS, MANUSCRITS)

En col·laboració amb Lluís Riudor, director de Parcs i Jardins i de Joan Pañella, el seu deixeble, va publicar el 1947 el Catálogo de las plantas cultivadas en los jardines municipales, de Barcelona. També fou col·laborador de la revista Jardineria i Horticultura (1933) on publicà diversos artícles.Projectes:

Obres:

Documentació:

 

JCP, 06/11/2017

 

*Aquest text no ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'IEC