IEC
24 / 3 / 2010

Presentació

Les Terceres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (3JCRC), que se celebraran els dies 4 i 5 de març de 2010 a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), tenen la voluntat de donar suport als editors de revistes científiques en la millora de les publicacions. Així mateix, es manté l’esperit de satisfer les inquietuds principals entorn del món editorial, plantejades també en la primera i segona edicions de les Jornades. D’altra banda, les 3JCRC volen ser un espai de trobada perquè diverses revistes comparteixin experiències, n'analitzin l'evolució i comentin els seus punts forts i febles.

Durant les 2JCRC, experts en l’avaluació científica i en els indicadors en ciència i tecnologia van parlar sobre la difusió internacional de les revistes científiques i el paper de les biblioteques en el nou entorn de la publicació digital. En aquest context, es van posar de manifest les dificultats que es generen pel fet de considerar únicament com a revistes de qualitat aquelles publicacions incloses en índexs internacionals.

Atesa la importància que té assegurar la inclusió dels articles a les bases de dades de més prestigi, es va arribar a la conclusió que és molt important el grau de compliment de les normes ISO (Organització Internacional de Normalització) de presentació de revistes científiques. A banda de facilitar-ne la difusió internacional, el compliment de les normes afavoreix una comunicació més eficient entre les revistes i els usuaris.

En les edicions anteriors, diversos editors i directors de revistes científiques van posar de manifest la manca d’eines de gestió editorial professional i la dificultat per a adquirir-les. Davant d’aquesta realitat, l’IEC va desenvolupar un sistema d’edició de revistes científiques o d’alta divulgació científica —l’Hemeroteca Científica Catalana— basat en l'aplicació Open Journal System. Aquesta eina, de codi obert i ús gratuït, permet preparar revistes en línia i complir els requisits i les normatives internacionals.

És evident que el fenomen de digitalització de les revistes científiques i el moviment d'accés obert han repercutit sobre les vies de comunicació i l'accés a la producció científica. Aquest fet està causant una revolució en l’accés general del coneixement científic.

Enguany, les 3JCRC es volen centrar en l'edició electrònica de les revistes científiques i en els projectes i les iniciatives d'accés obert. És per això que s’ha dissenyat un programa que s’organitza en tres sessions: Univers digital, Experiència de revistes i Gestió dels continguts. El primer dia comptarem amb la presència de Luis Collado, responsable de Google Books España, que ens parlarà sobre la visibilitat de la producció editorial espanyola a Internet. En aquesta primera sessió (4 de març de 2010, al matí), també es valorarà el funcionament de l’Hemeroteca Científica Catalana i s’analitzarà la presència de les revistes científiques catalanes en el context internacional. La segona sessió (4 de març de 2010, a la tarda) es dedicarà a examinar les experiències de revistes com Educació Química - EduQ, Enseñanza de las Ciencias, Geologica Acta i Scientia Marina, en què s'explicarà com han aconseguit l'èxit que tenen.

La tercera sessió (5 de març de 2010, al matí) es dedicarà a discutir les diverses parts del procés editorial, com ara les relacions entres els editors i els autors, l’avaluació feta per experts i la presa de decisions en l’acceptació d’articles. La conferència final es dedicarà a la revista Mètode, de la Universitat de València. Finalment, l'acte es clourà amb una discussió general en què es recolliran les conclusions principals i les perspectives de futur.

Les sessions es  podran seguir en directe o en diferit des de la videoteca de l'IEC (http://videoteca.iec.cat


 

 


 

Institut d'Estudis Catalans

Institut d'Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620
     Fax +34 932 701 180
informacio@iec.cat