Aspecte

1. Introducció
2. Aspecte continuatiu i duratiu
3. Aspecte habitual
4. Aspecte iteratiu
5. Aspecte perfectiu
6. Aspecte perfecte

11En llengua de signes l'aspecte és un concepte gramatical que va molt lligat al del temps, però que l'hem de diferenciar d'aquest. No es refereix pròpiament a la ubicació cronològica d'una acció o un estat en l'eix temporal de passat, present o futur, sinó que ens informa de la manera com es desenvolupa l'acció, per exemple:

‘Ho anava a explicar quan ell em va preguntar.’
‘Quan ho hagis llegit i entès, m'ho expliques.’
‘Sempre està protestant. N'estic tipa.’