Components bàsics del signe

1. Introducció
2. Components manuals
         a) Configuració
         b) Lloc
                  b.1) Espai neutre
                  b.2) Al costat del cap
                  b.3) En contacte amb el cos
         c) Moviment
         d) Orientació
3. Components no manuals
         a) Expressió facial
         b) Moviment del tronc
         c) Posició i/o moviment del cap
         d) Component bucal
                   d.1) Imitatiu
                   d.2) Component obligatori
                   d.3) Component opcional
                          (modificador)

         e) Component parlat
                  

1Les llengües de signes s'articulen amb la part superior del cos a l'espai frontal situat al davant d'aquest, aproximadament fins on arriben els braços semiestesos. Aquest espai es denomina espai sígnic.

De totes maneres, les llengües de signes no només s'articulen amb les mans, sinó que existeixen uns altres articuladors com ara la cara, el cap i la part superior del tronc.

‘Si demà plou, no anirem a la platja.’