Classificadors

1. Introducció
2. Classificadors semàntics
3. Classificadors descriptius
4. Classificadors de manipulació i instrumentals

 

1Les llengües de signes recorren amb molta freqüència a les construccions de classificador, com les que observem en els següents exemples.

‘Un home anava caminant pel carrer i va veure una bicicleta recolzada en un arbre, sense cadenat. Es va parar, va mirar al seu voltant, va pujar a la bicicleta i va començar a pedalejar, però gairebé no podia. Es va acostar un altre home, el va veure i va començar a cridar que la bicicleta era seva. L'altre va baixar de la bicicleta i va sortir corrent, perquè el segon home l'estava perseguint.’