Localització

1. Introducció
2. Localització descriptiva
3. Localització no descriptiva
4. Mecanismes de localització
         a) Índex
         b) Signe ‘persona’
         c) Classificadors
         d) Realització del signe al lloc concret
         e) Verbs de concordança 
         f) Mirada
         g) Combinació de mecanismes

 

 

1En llengua de signes, l'espai no s'utilitza només per signar, sinó també per localitzar persones, animals, objectes, llocs i conceptes abstractes.

‘El Joan m'ha donat aquest llibre i m'ha dit que demà el doni a l'Eva. A ella l'interessa molt.’
‘L'ajuntament i la universitat estan ben a prop.’
‘Prefereixo les festes de Nadal que les de Setmana Santa.’