Andritxol  
Avenc d’en Bosca  
Avenc d’en Trau  
Avenc d’en Vic  
Avenc de Garrafa  
Avenc de sa Timba (tb. ses Escletxes)  P 
Avenc de Son Castell  
Avenc des Cementeri des Moros  
Avenc des Molins  P 
Avenc des Puig de sa Font  
Avenc des Vi  
Avenc Quadrada  P 
Avenc Redona  
Avencs des Puig des Avencs  
Avencs des Puig des Molins  P 
Baix de sa Dent  
Baix la Trapa  
Beniorella (tb. Biniorella) P 
Ca Madò Bet  
Ca na Brai  
Ca na Coloma  
Ca na Corsa  P 
Ca na Cremada  
Ca na Dametes  
Ca na Freda  
Ca na Guillemoia  P 
Ca na Jaumoia  P 
Ca na Llonguera  
Ca na Llosca  
Ca na Lluca  
Ca na Martina  
Ca na Panxeta  
Ca na Perxota  
Ca na Polida  P 
Ca na Rosa  
Ca na Rosera  
Ca na Sabatera  
Ca na Serralet  
Ca na Tarongera  
Ca sa Botonera  
Ca sa Molinera  P 
Ca sa Vedella  
Cal Sen Bielet  
Cal Sen Joan Lluca  
Cal Sen Mateu  
Cal Sen Picassa  
Cal Sen Ramon des Parral  
Cal Sen Sabatera  
Cal Sen Telmet  P 
Cal Sen Tomeu Pereta  
Cal Sen Tomeu Serralt  
Cala Blanca  
Cala d’Egües P 
Cala de s’Art  
Cala en Basset  
Cala en Cranc  
Cala en Fonoll  P 
Cala en Tió  
Cala es Conills  P 
Cala Llamp  
Cala Llebeig  
Cala Mermessèn  P 
Cala Moragues  
Cala Ortigues (tb. ses Ortigues)  P 
Caleta de s’Aritja  
Caló d’en Curta  
Camí de Ca na Martina  
Camí de Cala Blanca  
Camí de Can Gorbió  P 
Camí de Can Joan Gran   
Camí de Can Joan Pau   
Camí de Can Matinada  
Camí de Can Rodella  
Camí de Morella  
Camí de s’Ermita  
Camí de s’Estret  
Camí de sa Cova Roja  P 
Camí de sa Font d’en Xina P 
Camí de sa Font des Morers  
Camí de sa Guixeria  
Camí de sa Malea  P 
Camí de sa Mallola  P 
Camí de sa Mola  
Camí de sa Palomera  
Camí de sa Pineta  
Camí de sa Plana  
Camí de sa Torre Nova  
Camí de sa Vinya  
Camí de sa Volta des Carro  
Camí de ses Basses  
Camí de ses Bassetes  
Camí de ses Comes  
Camí de ses Figueres  
Camí de ses Penyes  
Camí de ses Quarterades  P 
Camí de So n’Orlandis P 
Camí de So na Vidala  
Camí de Son Castell  
Camí de Son Fortuny  P 
Camí de Son Guillem  P 
Camí de Son Pericasses  
Camí de Son Simó  
Camí de Son Vic  
Camí de Son Xina  P 
Camí des Badaluc  
Camí des Calafats  
Camí des Cap des Llamp  
Camí des Castellàs  
Camí des Coll Baix  
Camí des Coll d’en Boix  
Camí des Coll des Vent  
Camí des Comellar  
Camí des Girgolar  
Camí des Molins  P 
Camí des Pla de Son Llarg  
Camí des Port (tb. Camí de s’Estret)  
Camí des Portell d’en Card  
Camí des Prat  
Camí des Rebolls  
Camí des Revellar  
Camí des Salinar  
Camí des Vinyet  
Camí Vell de Son Fortuny  P 
Can Baltar  
Can Baltaró  
Can Bartomeu  
Can Basqueta  
Can Bassa  
Can Benet  
Can Biel de sa Viuda  
Can Biel des Collet  
Can Bielet  
Can Bielino  
Can Bielot  
Can Boira  
Can Bolei  P 
Can Bornada  
Can Borràs  
Can Bril·lo  
Can Cabrit  
Can Capet  
Can Caraco  
Can Castell  
Can Catalí  
Can Cerdà  
Can Comes  
Can Conqueta  
Can Corredor  
Can Corró  
Can Corso  P 
Can Cosme  P 
Can Coves  
Can Dames  
Can Dametes  
Can Delaigua  P 
Can Fasser  
Can Felip  
Can Figuereta  
Can Fortuny  P 
Can Gaspar es Pastor  
Can Gravat  
Can Guillem s’Escolà P 
Can Guillemoi  P 
Can Guisam  
Can Jaia  P 
Can Jaume de So n’Armand  
Can Jaumoi  P 
Can Jaumoia  P 
Can Jesús  
Can Joan Gran   
Can Joan Pau   
Can Joan Pere   
Can Joanillo  P 
Can Mallol  P 
Can Maria  
Can Marió  
Can Martina  
Can Mateu de sa Vilera  
Can Matinada  
Can Micolava P 
Can Mingos  
Can Monyo  
Can Morera  
Can Moreu  
Can Murtera  
Can Nou  
Can Noviet  P 
Can Parra  
Can Pastor  
Can Pau  
Can Peloni  
Can Pera  
Can Pere  
Can Pere Telm  P 
Can Pereta  
Can Perot  
Can Perxota  
Can Petit  
Can Picassa  
Can Pixedis  P 
Can Polit  P 
Can Pollença  
Can Prim  
Can Punta  
Can Rafelot  
Can Ramon  
Can Ramon Cabrit  
Can Ramon de Darrere  
Can Renou  
Can Rodella  
Can Ros  
Can Rostit de Baix  P 
Can Rostit de Dalt  P 
Can Sabatera  
Can Saletes  
Can Seguina  
Can Selvà  
Can Serra  
Can Serral  
Can Simona  
Can Teixidora  P 
Can Teler  
Can Telm des Serralt  P 
Can Telm Negre  P 
Can Telm Paciència  P 
Can Telm Pereta  P 
Can Telmet  P 
Can Terrola  
Can Tiona  
Can Tomeuí  P 
Can Toni  
Can Torrer  
Can Trilles  P 
Can Valent  
Can Vedella  
Can Vell  P 
Can Vidal  
Can Viguet  
Can Viler  
Can Vinyota  
Can Xemena  P 
Can Xesca  
Canal de sa Galera P 
Canal des Fum  
Canal des Sastre  
Cap Andritxol  
Cap de sa Mola  
Cap des Fabioler (tb. Cap Fabioler)  P 
Cap des Falcons  
Cap des Llamp  
Cap des Moro  
Cap Falcó (tb. Cap Falcons)  
Carregador d’en Guillem Gros P 
Carretera de s’Arracó  
Cas Badaluc  
Cas Bandoliner  P 
Cas Confiter  P 
Cas Garriguer  
Cas Jaió  P 
Cas Roig Maria  
Cas Saboners  
Cas Saig  
Cas Sastre  
Cas Sordet  
Cas Tix  
Cas Torrer  
Cas Viudo  
Cas Xic  
Cases des Bordoll  P 
Caseta de Can Dametes  
Caseta de n’Aragó  
Caseta de sa Font Seca  
Caseta del Sen Cera  
Caseta des Caçadors  
Caseta des Carabiner  
Caseta des Foc  
Caseta des Forn des Paners  
Caseta des Saboners  
Castanyola  
Cementeri d’Andratx  
Cementeri de s’Arracó  
Cementeri des Moros  
Cingle d’en Barrina  
Clot d’en Pastor  
Clot de s’Argila  
Cocó d’en Sanç P 
Cocó de sa Sal  P 
Coll Andritxol  
Coll Baix  
Coll d’en Boix  
Coll d’en Tió  
Coll de Garrafa  
Coll de n’Esteve  
Coll de s’Arracó  
Coll de s’Escolana  
Coll de sa Canal  
Coll de sa Coma Clova  
Coll de sa Cova  
Coll de sa Gremola  P 
Coll de sa Grua  
Coll de sa Palomera  
Coll de ses Atzavares  
Coll de So na Vidala  
Coll des Cairats  
Coll des Coloms  
Coll des Vent  
Collet d’en Devora P 
Collet d’en Tió  
Collet de Can Mingos  
Collet de sa Barrera  
Collet de ses Forques  
Collet des Guix  
Coma Calenta  
Coma Clara  
Coma Clova  
Coma d’en Bosca  
Coma d’en Roca  
Coma d’en Tela  
Coma de n’Alemany  
Coma de s’Aigua P 
Coma de s’Era P 
Coma de s’Evangèlica  
Coma de sa Mula  
Coma de sa Tella  P 
Coma des Cellers  
Coma des Gats  
Coma des Mut  
Coma Fosca  
Coma Freda  
Coma Rasa  
Comellar d’en Caraco  
Comellar d’en Frareta  
Comellar d’en Vinyetes  
Comellar de Ca na Rosa  
Comellar de Cala d’Egües P 
Comellar de Can Jesús  
Comellar de Can Pau  
Comellar de Can Rodella  
Comellar de Cas Saig  
Comellar de Cas Xiricà  
Comellar de s’Aferrador  
Comellar de sa Covassa  
Comellar de sa Guixeria  
Comellar de ses Alzines  P 
Comellar de ses Ametles  P 
Comellar des Caragols  
Comellar des Cocó Verd  P 
Comellar des Ditet  
Comellar des Ossos  
Comellar des Pistatxos  
Comellar des Secrets  
Costa de na Móra  
Costa de ses Argelagues  
Costa des Carritxar  
Costa des Frare  
Costa des Grecs  P 
Coster de na Móra  
Cova d’en Benet  
Cova d’en Pere Macià  
Cova de Can Cosí  P 
Cova de Garrafa  
Cova de Pilat  
Cova de s’Ermita  
Cova de s’Olla  
Cova de sa Font  
Cova de sa Grua  
Cova de ses Ànimes  
Cova de ses Morenes (tb. Cova Negra)  
Cova de Son Bosc  
Cova de Son Fuster  
Cova des Boc  
Cova des Coloms  
Cova des Fuster  
Cova des Milà  
Cova des Moros  
Cova des Rajolí  P 
Cova des Sarró  
Cova Negra  
Cova Roja  P 
Creu des Campàs  
Creu des Ullastres  P 
Era d’en Banyat P 
Era d’en Monjo P 
Era de Can Delaigua  P 
Era de Son Mas  P 
Ermita de Garrafa  
Ermita de So n’Orlandis P 
es Albardans  P 
es Algarets P 
es Bacs  
es Badaluc  
es Bancalets  
es Bancals  
es Bec des Xoriguer  P 
es Bolcadors  
es Bordoll  P 
es Broll de Son Santpol  
es Broll del Rei  
es Bufador  
es Calafat  
es Camp de Mar  
es Campàs  
es Campets  
es Carregador  
es Castellàs  
es Castellassets  
es Cingle  
es Clot  
es Coconar  P 
es Collet  
es Comellar  
es Corb Marí  
es Corral Fals  
es Corralot  
es Cul des Sac  
es Falcons  
es Forat  
es Forat Negre  
es Forats  
es Forns de Calç  
es Fossaret  
es Fossaret d’en Guillemoi P 
es Frare  
es Ganxo  
es Gel·lar  P 
es Geperut  
es Gerret  
es Girgolar  
es Grau  
es Llamp  
es Marjot  
es Mataret  
es Milà  
es Morter  P 
es Niu de Metralladora  
es Niu de s’Àguila  
es Penyal  
es Penyalar  
es Pixat  
es Pont  
es Porxet  
es Pous  
es Prat  
es Pujant  
es Puntal  
es Queixal (tb. es Queixalot)  
es Rajolí  P 
es Revellar  
es Rieral  
es Salinar  
es Saluet  
es Serral  
es Serralet  
es Talaiot  P 
es Tavernó  
es Terrer  
es Torrentó  
es Total (tb. es Totar)  
es Través  
es Través de na Galinda  
es Tres Picons  
es Tussol Ras  
es Vaixells  
es Verger  
es Vinyet  
Escar d’en Marc Marquet  
Escar de Cala en Basset  
Escar de sa Punta Blanca  
Escar des Salinar  
Fondal de ses Basses  
Font d’Amunt  
Font d’en Colom  
Font d’en Jaia (tb. Font de Can Jaia) P 
Font d’en Sard  
Font de Can Capet  
Font de Can Maria  
Font de Cas Confiter  P 
Font de la Senyora  
Font de la Vila  
Font de sa Coma Clova  
Font de sa Coma de sa Tella  P 
Font de sa Murtera  
Font de Sant Joan  
Font de ses Penyes  
Font de Son Lluís  
Font de Son Santpol  
Font des Bosc  
Font des Escarabats P 
Font des Gerret  
Font des Morers  
Font Roja  P 
Font Seca  
Forn de Calç Vell  P 
Forns des Ciment  
Garrafa  
Gravera de Can Capet  
Gravera de Son Moner  
Hort de Baix de Biniorella  
Hort de Can Joanillo P 
Hort de Can Pau  
Hort de Can Perxota  
Hort de sa Torre  
Hort de So n’Alegre  
Hort de So n’Ensenyat P 
Hort de So n’Esteve  
Horts d’Andritxol  
l’Aigueta (tb. ses Llàtzer)  
la Reina  
la Trapa  
Mirador des Fabioler  P 
Moleta de s’Esclop  
Moleta de Son Fortuny  P 
Moleta de Son Vic  
Molí d’en Cabana P 
Molí d’en Perico P 
Molí d’en Toni Pau P 
Molí d’en Toni Rica (tb. Molí del Sen Toni Rica) P 
Molí d’en Vilero P 
Molí de Can Fasser  P 
Molí de Can Nis  P 
Molí de Can Serra  P 
Molí de Can Toni Pau  P 
Molí de sa Por  P 
Molí de So n’Ensenyat P 
Molí de Son Jovera  P 
Molí de Son Moner  P 
Molins de s’Arracó P 
Molins de sa Planeta  P 
Molins des Coll Andritxol (tb. Molins d’Andritxol) P 
Mollet d’en Ramis  
Mollet de na Caragola  
Morella  
Morro d’en Domingo P 
Morro d’en Ferrà  
Morro de s’Aritja  
Morro de sa Rajada  P 
Morro de sa Vaca  
Morro des Garrover  
na Bruta  
na Caragola  
na Foradada  
na Galinda  
na Galinda de Dins  
na Galinda Petita  
na Garrafina  
na Moragues  
na Perpinyana  
na Requinta  
na Roja  P 
Olivar Vell  P 
Pas d’en Valent  
Pas de Cala en Tió  
Pas de Cala Moragues  
Pas de Can Coves  
Pas de sa Gata  
Pas de sa Mula  
Pas de sa Selleta P 
Pas des Frare  
Pas Vermell  P 
Pedra de sa Ralla  P 
Pedra des Frare  
Pedra Vermella  P 
Penya des Corbs  
Penyal d’en Rico  
Penyal de n’Anglada  
Penyal Vermell  P 
Penyalar de s’Esclop  
Penyals de s’Evangèlica  
Pesquera Alta  
Pesquera d’en Perico P 
Pesquera de ses Agulles  P 
Pesquera des Metge  
Pi Ramut  
Pla d’en Soldat  
Pla d’en Valent  
Pla de Can Dames  
Pla de na Tarongera  
Pla de s’Era P 
Pla de s’Evangèlica  
Pla de s’Ordi  
Pla de ses Olivardes  P 
Pla de Son Llarg  
Pla des Broll  
Pla des Salobre  
Pla des Vicari  
Plana d’en Xivicana  
Plana de n’Olesa P 
Plana de sa Pineta  
Plana des Freu  
Planes d’en Cabrit  
Planes de Son Castell  
Platja de Sant Telm  P 
Platja de ses Dones  P 
Platja des Camp de Mar (tb. Platja Gran)  P 
Platja des Geperut  P 
Platja des Pou  P 
Platja Petita  P 
Pont de Ca na Rosa  
Pont de Can Comes  
Pont de Can Rodella  
Pont de Can Terrola  
Pont de l’Amo Andreu  
Pont de s’Estret  
Pont de sa Coma  
Pont de sa Font  
Pont de sa Illeta  
Pont de sa Plana  
Pont de Son Castell  
Pont de Son Moner  
Pont de Son Toni Petit  
Pont de Son Xina  P 
Pont des Barracar  
Pont des Dos Ulls  P 
Pont des Paradell  
Pont des Saluet  
Pont des Torrent des Pont  
Pont des Vinyet  
Port d’Andratx  
Portet des Salinar  
Pou d’en Capet  
Pou d’en Damià  
Pou d’en Jofre  
Pou de Beniorella (tb. Pou de Biniorella) P 
Pou de Can Delaigua  P 
Pou de sa Creu  
Pou de sa Font de la Vila  
Pou de sa Tanca  
Pou de So n’Esteve  
Pou des Rafal Blanc  
Pou des Vinyet  
Puig Assegut  
Puig Blanc  
Puig Bordoll  P 
Puig Cornador  
Puig d’en Basset  
Puig d’en Corso P 
Puig d’en Farineta  
Puig d’en Guida  
Puig d’en Macià Andreu  
Puig d’en Perxota  
Puig d’en Ric  
Puig d’en Tió  
Puig d’en Tonet (tb. Pedra d’en Tonet)  
Puig d’en Trobat  
Puig d’en Ventura (tb. Puig de sa Senyora)  
Puig d’en Vic  
Puig de Cala Moragues  
Puig de Can Borràs  
Puig de Can Jaia  P 
Puig de la Trapa  
Puig de Morella  
Puig de na Marió  
Puig de s’Aguait  
Puig de s’Espart  
Puig de s’Evangèlica  
Puig de sa Figuera  
Puig de sa Font  
Puig de sa Fura  
Puig de sa Mel  
Puig de sa Quarterada  P 
Puig de ses Basses  
Puig de ses Cel·les  
Puig de ses Dones  
Puig de ses Fontanelles  
Puig de So n’Orlandis P 
Puig de So na Vidala  
Puig de Son Pujol  
Puig de Son Tió  
Puig des Avencs  
Puig des Cairats  
Puig des Campàs  
Puig des Llorer  
Puig des Migdia  
Puig des Molins  P 
Puig des Revellar  
Puig des Tancat  
Puig des Voltor  
Puig Gros  
Puig Redó  
Puig Verd  
Punta Blanca  
Punta de Cala es Conills  P 
Punta de na Foradada  
Punta de na Galinda  
Punta de na Moragues (tb. Punta na Moragues)  
Punta de s’Estaca  
Punta de sa Dent  
Punta de sa Flamaira  
Punta de sa Galera (tb. Punta des Jueu)  P 
Punta de sa Gavineta de Dedins (tb. Punta de sa Gavineta d’en Terra)  
Punta de sa Gavineta de Defora  
Punta de sa Llova P 
Punta de sa Mola  
Punta des Barrals  
Punta des Carregador  
Punta des Milà  
Punta des Moro  
Punta des Morter  P 
Punta des Puig  
Punta Negra  
Putxet Blanc  
Putxet d’en Poc (tb. Putxet de sa Tanca)  
Putxet de Can Matinada  
Putxet des Bordoll  P 
Racó d’en Frareta  
Racó d’en Relleta P 
Racó d’en Servera  
Rafal Blanc  
Roca Llarga  
Rocar de Cala en Basset  
Rota d’en Bielet  
Rota d’en Bord  
Rotes d’en Delaigua P 
Rotes de s’Hereu  
Rotes de So n’Ensenyat P 
Rotes des Garriguer  
s’Aguait  
s’Aigua Dolça P 
s’Aigua Salada P 
s’Algar  
s’Algaret P 
s’Almudaina P 
s’Alqueria P 
s’Alqueriola (tb. ses Alquerioles) P 
s’Altura  
s’Alzinar P 
s’Aritja  
s’Arracó  
s’Arrel des Pi  
s’Escaleta  
s’Esclop  
s’Espès de ses Rostides P 
s’Esquitxador  
s’Estaca  
s’Estanyera  
s’Estret  
s’Evangèlica  
s’Hortet  
s’Olivaret P 
s’Olla  
sa Bassota  
sa Boal  
sa Boca de sa Rajada  P 
sa Cara de s’Indi  
sa Clota  
sa Coma  
sa Cometa  
sa Comuna (tb. sa Planeta)  P 
sa Conqueta  
sa Corda  
sa Covassa  
sa Creu  
sa Dent  
sa Figuera Blanca  
sa Flamaira  
sa Font  
sa Galera P 
sa Galera Grossa P 
sa Galera Petita P 
sa Gavineta  
sa Granja d’en Telma (tb. sa Granja des Polls) P 
sa Grua  
sa Guixeria  
sa Illeta  
sa Llova  P 
sa Malea  P 
sa Marina de ses Basses  
sa Mina (tb. ses Mines)  
sa Mola  
sa Monja  
sa Palomera  
sa Panxa de sa Madona  
sa Paret des Moro  
sa Pedrera  
sa Pineta  
sa Plana  
sa Planeta  
sa Portellada de sa Clota  
sa Selleta P 
sa Serra  
sa Sibil·la P 
sa Tafarra  
sa Talaia  P 
sa Tanqueta  
sa Tenassa  
sa Teulera  
sa Torre  
sa Torre Nova  
sa Torreta  
sa Trullola  P 
sa Vinya  
sa Vinyota  
Sant Telm  P 
Serra d’en Perxota  
Serra d’en Torres  
Serra de sa Tella  P 
Serra de So n’Ensenyat P 
Serra de So na Vidala  
Serra de Son Nadal  
Serra de Tramuntana  
Serra des Vent  
Serral d’en Salat  
Serral des Pi  
ses Alcoves P 
ses Bardes  
ses Basses  
ses Bassetes  
ses Bresques  
ses Casotes  
ses Comes  
ses Covetes  
ses Fontanelles  
ses Marrades  
ses Mines de Can Guisam  
ses Penyes  
ses Planes  
ses Quarterades  P 
ses Retxes  
ses Torretes  
ses Veles  
So n’Alegre  
So n’Armand  
So n’Ensenyat P 
So n’Ensenyat Vell P 
So n’Esbert  
So n’Esteve  
So n’Orlandis P 
So na Llobeta  
So na Santpola  
So na Vidala  
Son Barriol  
Son Bosc  
Son Castell  
Son Ceba  
Son Cerdà  
Son Corso  P 
Son Curt  
Son Fortuny  P 
Son Guillem  P 
Son Joan  
Son Jofre P 
Son Jovera P 
Son Lluc  
Son Lluís  
Son Major  
Son Maó P 
Son Mas  
Son Miquel  
Son Moner  
Son Nadal  
Son Pericasses  
Son Perpinyà  
Son Perro  P 
Son Poder  P 
Son Porcell  
Son Prim  
Son Pujol  
Son Santpol  
Son Seguí  
Son Serra  
Son Simó  
Son Telm Maria de Baix P 
Son Tió  
Son Toni Petit  
Son Torres  
Son Trilles  P 
Son Verí  
Son Vic  
Son Viguet  
Son Viles  
Son Xina  P 
Tancat d’en Gravat  
Tancat d’en Pere Viguet  
Tancat d’en Pereta  
Timbes de Son Lluís  
Torre d’Andritxol  
Torre de Cala en Basset  
Torre de Sant Carles P 
Torre de Sant Telm (tb. Torre de sa Palomera)  P 
Torre de Son Jovera P 
Torre de Son Mas  
Torre de Son Miquel  
Torre des Cap (tb. Torre des Port Andritxol)  
Torre Nova de s’Evangèlica  
Torrent d’en Marcó  
Torrent de Ca na Rosa  
Torrent de Can Rodella  
Torrent de s’Aguait  
Torrent de s’Arracó  
Torrent de s’Estret  
Torrent de sa Coma  
Torrent de sa Coma Freda  
Torrent de sa Llova P 
Torrent de sa Plana  
Torrent de Sant Telm  P 
Torrent de ses Fontanelles  
Torrent de ses Penyes  
Torrent de Son Barriol  
Torrent de Son Castell  
Torrent des Camp de Mar  
Torrent des Rajolí P 
Torrent des Rieral  
Torrent des Saluet  
Torrentó de Can Marc Bordoll  P 
Torrentó de Son Prim  
Túnel de Son Fortuny  P 
Vinya des Metge  
Volta d’en Guillem Rosa P 
Volta des Carro  

Urbanitzacions
 
sa Font Seca 
ses Alcoves P

Illes, illots, esculls, seques i talassònims

en Mariano  

es Ca de Bou  

es Clot des Moro  

es Farallons  P 

es Freu  

es Gall  

es Pantaleu P 
—Cala en Gemec

es Pantaleu P 
—Caseta d’en Pelleta

es Pantaleu P 
—Pedra del rei en Jaume

es Pantaleu P 
—Portet des Pantaleu

es Pantaleu P 
—Punta d’en Pelleta

es Pantaleu P 
—sa Platgeta

es Xupador  

Escull d’en Gaspar es Xino P 

Escull d’en Pujol P 

Escull d’en Rom P 

Escull des Corb Marí  P 

Escull des Pas  P 

Escull Gros  P 

Escull Petit  P 

Escull Pla  P 

Illa Mitjana (tb. sa Mitjana)  

Illeta des Camp de Mar  

Illot de ses Salines  

Pantaleu de Migjorn (tb. Pantaleu del Sud)  

Pantaleu del Nord (tb. Pantaleu de Tramuntana)  

Pedra de sa Llovassa (tb. sa Llovassa) P 

s’Aguilot  

sa Dragonera  
—Aljub de Cala Cocó P

sa Dragonera  
—Baix de sa Mitjana

sa Dragonera  
—Baix sa Torre

sa Dragonera  
—Baixant des Forat de ses Gambes

sa Dragonera  
—Bancal des Cap de Llebeig

sa Dragonera  
—Cala Cocó (tb. Cala en Cocó) P

sa Dragonera  
—Cala de Llebeig (tb. Cala Llebeig)

sa Dragonera  
—Cala de s’Art

sa Dragonera  
—Cala en Begur (tb. Cala en Bubú)

sa Dragonera  
—Cala en Lledó (tb. es Lledó)

sa Dragonera  
—Cala en Regau (tb. Cala en Rigau)

sa Dragonera  
—Canal de Cala Llebeig

sa Dragonera  
—Cap de Llebeig (tb. Cap Llebeig)

sa Dragonera  
—Cap de Tramuntana

sa Dragonera  
—Caseta des Coloms

sa Dragonera  
—Cingle de na Joana

sa Dragonera  
—Cingle de sa Coveta

sa Dragonera  
—Cingle Gran

sa Dragonera  
—Cingle Llarg (tb. Cingle de sa Carretera)

sa Dragonera  
—Coll Roig

sa Dragonera  
—Collet de Tramuntana

sa Dragonera  
—Comellar de sa Jonquereta

sa Dragonera  
—Comellar des Coll Roig

sa Dragonera  
—Comellar des Forn de Calç

sa Dragonera  
—Cova d’en Meco P

sa Dragonera  
—Cova de na Pòpia (tb. Cova des Far Vell) P

sa Dragonera  
—Cova de s’Ase

sa Dragonera  
—Cova de sa Gravera

sa Dragonera  
—Cova de ses Gambes

sa Dragonera  
—Cova de ses Morenes

sa Dragonera  
—Cova des Bocs (tb. Cova des Coloms)

sa Dragonera  
—Cova des Moro

sa Dragonera  
—Coveta de Cala en Regau

sa Dragonera  
—en Catapà P

sa Dragonera  
—es Bancal

sa Dragonera  
—es Barco Cimenter

sa Dragonera  
—es Bou

sa Dragonera  
—es Bufador (tb. s’Esquitxador)

sa Dragonera  
—es Calafats
——es Calafat Gros

sa Dragonera  
—es Calafats
——es Calafat Petit

sa Dragonera  
—es Calafats
——es Calafat Sotejat P

sa Dragonera  
—es Castellassets

sa Dragonera  
—es Comandador

sa Dragonera  
—es Fogons

sa Dragonera  
—es Forn de Calç

sa Dragonera  
—es Garrots

sa Dragonera  
—es Guixot

sa Dragonera  
—es Gulló P

sa Dragonera  
—es Jaç de sa Truja (tb. es Jaç de ses Truges) P

sa Dragonera  
—es Lledó

sa Dragonera  
—es Llisar (tb. sa Pedra Llisa)

sa Dragonera  
—es Melonet

sa Dragonera  
—es Més Alt (tb. Morro Alt)

sa Dragonera  
—es Mollet

sa Dragonera  
—es Mulanet

sa Dragonera  
—es Paretó (tb. es Aparetons)

sa Dragonera  
—es Pedaç Blanc

sa Dragonera  
—es Roig

sa Dragonera  
—es Tancat

sa Dragonera  
—Escull de Cala en Regau P

sa Dragonera  
—Escull des Cap de Tramuntana (tb. Escull de Tramuntana) P

sa Dragonera  
—Escull Gratellós (tb. es Gratellós) P

sa Dragonera  
—Escull Negat de sa Cova des Bocs (tb. Escull Sotejat) P

sa Dragonera  
—Far de Llebeig

sa Dragonera  
—Far de Tramuntana

sa Dragonera  
—Far Vell P

sa Dragonera  
—Forat de ses Gambes

sa Dragonera  
—na Miranda

sa Dragonera  
—na Pòpia (tb. sa Pòpia) P

sa Dragonera  
—Penyes Roges P

sa Dragonera  
—Pesquera Alta

sa Dragonera  
—Pesquera des Corbs Marins

sa Dragonera  
—Pins de Cala en Cocó P

sa Dragonera  
—Platgeta de Cala Cocó (tb. Platgeta de Cala en Cocó) P

sa Dragonera  
—Puig des Aucells

sa Dragonera  
—Puig des Far Vell P

sa Dragonera  
—Punta de Cala Cocó P

sa Dragonera  
—Punta de s’Alga

sa Dragonera  
—Punta de sa Coveta

sa Dragonera  
—Punta de sa Jonquereta

sa Dragonera  
—Punta de ses Fontanelles

sa Dragonera  
—Punta des Bou (tb. es Bou)

sa Dragonera  
—Punta des Calafats

sa Dragonera  
—Punta des Forat (tb. Punta de s’Indi)

sa Dragonera  
—Punta des Lledó (tb. Punta de sa Mula)

sa Dragonera  
—Punta des Roig

sa Dragonera  
—Raconada de Cala en Regau

sa Dragonera  
—Rota d’en Coc

sa Dragonera  
—s’Abeurador P

sa Dragonera  
—s’Avarador

sa Dragonera  
—s’Excusat

sa Dragonera  
—sa Cara de s’Indi

sa Dragonera  
—sa Coveta

sa Dragonera  
—sa Jonquereta

sa Dragonera  
—sa Mina

sa Dragonera  
—sa Mitjana

sa Dragonera  
—sa Mula

sa Dragonera  
—sa Paret

sa Dragonera  
—sa Torreta (tb. Tomba des General)

sa Dragonera  
—Secret d’en Cristino

sa Dragonera  
—Secret de Cala Llebeig

sa Dragonera  
—ses Cantarilles

sa Dragonera  
—ses Carrasques

sa Dragonera  
—ses Cases

sa Dragonera  
—ses Fontanelles

sa Dragonera  
—Tancat de Tramuntana

sa Dragonera  
—Torre de Llebeig (tb. Torre Vella) P

sa Dragonera  
—Torrent de Cala Cocó P

sa Dragonera  
—Torrent de sa Cova

sa Dragonera  
—Torrent de ses Fontanelles

sa Dragonera  
—Torrentó des Garrots

sa Dragonera  
—Volta Llarga