Binissetí  
Bosc de sa Torrentera  
Bosc de So n’Alemany  
Bosquet de Cas Metge  
Ca n’Eufemis P 
Ca na Caça  
Ca na Corcada  
Ca na Gaios  P 
Ca s’Eixamer  
Ca s’Escolana  
Ca s’Home P 
Ca sa Mosca  
Ca sa Rectora Peluda  
Camí de Can Carraixet  
Camí de Llubí  
Camí de na Pontons  
Camí de sa Font des Prat  
Camí de sa Mata  
Camí de sa Novena  
Camí de sa Rata  
Camí de Sineu  
Camí de Son Genet  
Camí de Son Pere Genet  
Camí de Son Puput  
Camí de Son Toniet  
Camí de Son Turturell  
Camí des Pous  
Camí des Rafal  
Camí des Torrentó  
Camí Vell d’Inca P 
Camí Vell de sa Pobla  P 
Caminet des Mallol  P 
Camp des Pou  
Camp des Rector  
Can Banya  
Can Barraca  
Can Barrigo  
Can Bombarda  
Can Bous  
Can Capellí  
Can Coca  
Can Colet  
Can Cotxorroi  P 
Can Dameto  P 
Can Damianet  
Can Femell  P 
Can Gelabert  
Can Joanó  P 
Can Jordió  
Can Llavorí  P 
Can Mascaró  
Can Mossènyer  P 
Can Nyany  
Can Pere Barrigo  
Can Petita  
Can Títera  
Cas Busqueret  
Cas Coronell  
Cas Metge  
Cas Mut  
Cas Pubil  P 
Cas Rector Pelut  
Cas Serrero  
Cas Toro  
Cas Xerigot  P 
Cases de sa Llebre  
es Canyar  
es Castellet  
es Clos  
es Mallol  P 
es Mestall  P 
es Murtar  
es Pou Nou  
es Pouàs  P 
es Pous  
es Puig  
es Pujol  
es Quatre Cantons  
es Rafal  
es Rafal d’en Mascaró (tb. es Rafal des Metge)  
es Rafal d’en Siquier  
es Rafal de Son Puça  
es Revellar  
es Revellaret  
es Serral  
es Torrentó  
es Tres Cantons  
es Triquet  
Hort d’en Lluc  
Hort d’en Negret (tb. Can Negret)  
Hort de Son Catxo  
Hort de Son Vivot  
Hostal de Can Colet (tb. Hostal de ses Planes)  
Hostal des Bord  
Molí de Can Barraca  P 
Molí de Can Cogul P 
Molí de Can Cusseta  P 
Molí de Can Palerm  P 
Molí de Cas Pubil (tb. Molí d’en Costa) P 
Molí de sa Rata  P 
Molí de sa Torrentera  P 
Molí de So n’Alemany P 
Pas de n’Alòs  
Pont de Binissetí (tb. Pont de Can Barraca)  
Pont de Ca na Queleta P 
Pont de Can Bombarda  
Pont de Fust  
Pont de sa Llebre  
Puig de Lluny (tb. Puig de Can Colet)  
Puig de Prop  
Racó d’en Pirot  
s’Hostal (tb. Hostal des Bord)  
sa Calçada  
sa Femada  
sa Figuera Blanca  
sa Font  
sa Rata  
sa Sorteta  
sa Tafona  
sa Talaia  P 
sa Torrentera  
sa Vacal  
sa Vinyeta  
ses Barranyes (tb. ses Barrànees)  
ses Figueretes  
ses Passadores  
ses Pereres  
ses Planes (tb. ses Planes de Binissetí)  
So n’Alemany  
So na Ciona  
Son Bernadó  
Son Bielí  
Son Catxo  
Son Costa  
Son Feliu  
Son Genet  
Son Lluquet  
Son Martí  
Son Mateuet  P 
Son Paulo  
Son Pere Genet  
Son Ponç (tb. Son Ponç de sa Llebre)  
Son Puça  
Son Puça Nou  
Son Puput  
Son Sabater  
Son Serra  
Son Tarascó (tb. Son Trascó)  P 
Son Toniet  
Son Turturell  
Son Vivot  
Son Xapeta  
Son Xeta  P 
Torrent de Búger  
Torrent de Can Tabou P 
Torrent de Maçanella  
Torrent de Sant Miquel  
Vinya de Binissetí  
Vinya des Metge