Aljub de Bendinat  P 
Aljub de Cas Notari  P 
Aljub des Camí  P 
Amagatall des Contrabandistes  P 
Avenc de na Picassento (tb. na Picassento)  
Avenc de sa Germania  
Avenc de sa Moneda  
Avenc de So n’Hortolà  
Avenc de Son Martí  
Avenc des Burotell  
Avenc des Cero  
Avenc des Coll de Son Camps  
Avenc des Dragons  
Banc d’Eivissa P 
Banc de ses Orades  
Banc des Batle  P 
Bassa Roja  P 
Benàtiga Nou  P 
Benàtiga Vell  P 
Bendinat  P 
Benicoraix  P 
Bufador de sa Cova des Catius P 
Bufador des Caló d’en Monjo  
Ca l’Amo en Biel  
Ca la Mestra  
Ca n’Estades  
Ca n’Esterelles  
Ca na Brutes  
Ca na Castelleta  
Ca na Poia  P 
Ca s’Andritxol  
Ca sa Mestra  
Ca sa Mestressa  
Cala Àguila (tb. ses Àligues)  
Cala Aixada  
Cala Blanca  
Cala Brogit  P 
Cala Calderers  
Cala Comtessa  P 
Cala de s’Art  
Cala de ses Penyes Roges  P 
Cala des Bocs  
Cala des Màrmol  
Cala en Balda  
Cala en Beltran  
Cala en Conill  P 
Cala en Guixar  
Cala en Sopa  
Cala Falcó (tb. Cala de s’Alga)  
Cala Figuera  
Cala Fornells  
Cala Portals Vells  P 
Cala Rafalbeig  P 
Cala Salomó ( tb. Cala Vinyes) P 
Cala Xinxell  
Caleta de Bendinat  P 
Caleta de Santa Ponça (tb. sa Caleta)  
Caló d’en Monjo  
Caló d’en Pellisser  
Caló de la Bella Dona (tb. Caló des Suro)  
Caló de sa Dona Morta (tb. Caló de la Nostra Dona)  
Caló de ses Gerres  
Caló de ses Llisses  
Caló des Guix  
Caló des Macs  
Camí de Benàtiga  P 
Camí de Bendinat  P 
Camí de Cala Falcó  
Camí de Cala Figuera  
Camí de Cala Fornells  
Camí de Galatzó  
Camí de Galilea  P 
Camí de la Vall Negra  
Camí de la Vall Verd  
Camí de Mofarès  
Camí de na Carnissera  
Camí de Peguera  
Camí de Portals Vells  P 
Camí de Punta Negra  
Camí de Rafalbeig  P 
Camí de s’Abocador  
Camí de s’Hostalet  
Camí de sa Cala de la Bella Dona  
Camí de sa Capelleta  
Camí de sa Cova des Màrmol  
Camí de sa Cova des Set Germans  
Camí de sa Font de s’Ermita  
Camí de sa Font Nova  
Camí de sa Grua  
Camí de sa Guixeria de ses Vinyes  
Camí de sa Plana des Vicari  
Camí de sa Porrassa  
Camí de sa Rota des Xorc  
Camí de sa Talaia  P 
Camí de sa Torre des Cap Andritxol  
Camí de Santa Ponça  
Camí de ses Algorfes  P 
Camí de ses Barraques  
Camí de ses Marjades de Son Pillo  
Camí de ses Mines  
Camí de ses Planes  
Camí de ses Quarterades  P 
Camí de So n’Hortolà P 
Camí de Son Bellar  P 
Camí de Son Blai  
Camí de Son Boronat  
Camí de Son Colomar  
Camí de Son Font  
Camí de Son Martí  
Camí de Son Melero P 
Camí de Son Pieres  
Camí de Son Pillo  
Camí de Son Sastre  
Camí de Son Torres  
Camí de Torà  
Camí des Barranc de Cas Català  
Camí des Caló d’en Monjo  
Camí des Camp de Mar  
Camí des Cap Andritxol  
Camí des Capdellà P 
Camí des Coll d’en Marill  
Camí des Coll de sa Creu  
Camí des Coll des Pastors  
Camí des Graner des Deume  P 
Camí des Malgrats P  
Camí des Mirador de n’Alçamora  
Camí des Molí des Castellet  P 
Camí des Molí Nou  P 
Camí des Pas de sa Mula  
Camí des Pi de ses Creus  
Camí des Puig d’en Basset  
Camí des Puig d’en Saragossa  
Camí des Puig de na Morisca  P 
Camí des Puig del Rei  
Camí des Ratxo  
Camí des Torrent de Galatzó  
Camí des Torrent de Santa Ponça  
Camí des Tramuntanal  
Camí Nou de Galatzó  
Camí Vell de Calvià  P 
Camí Vell de ses Vinyes  P 
Camí Vell des Capdellà  P 
Can Barral  
Can Cabrer  
Can Calafell  
Can Curt  
Can Ferrer  
Can Fum  
Can Llana  
Can Mascaró  
Can Mates  
Can Moreno  
Can Negret  
Can Porquer  
Can Puig  
Can Quelet P 
Can Ros  
Can Sastre  
Can Trujillo  
Can Vairet  
Can Vic  
Cap Andritxol  
Cap de Cala Figuera  
Cap de ses Penyes Roges P 
Cap des Falcó   
Cap Negret  
Capella de Bendinat  P 
Capella de sa Pedra Sagrada (tb. sa Pedra Sagrada)  
Carregador de Peguera  
Carregador de s’Hostalet  
Cas Caderner  
Cas Català  
Cas Català Nou  
Cas Francès  
Cas Garriguer  
Cas Garriguer de Peguera  
Cas Garriguer de sa Porrassa  
Cas Garriguer de Santa Ponça  
Cas Garriguer de ses Algorfes  P 
Cas Garriguer de So n’Alfonso  
Cas Garriguer de Son Massot  
Cas Garriguer de Son Vic  
Cas Meler  P 
Cas Notari  
Cas Piner  
Cas Quartons  P 
Cas Saboners  
Cas Sastre  
Caseta de n’Ordines P 
Caseta de s’Esclop  
Caseta de sa Boal  
Caseta des Figueral de Peguera  
Caseta des Guarda  
Caseta des Piners  
Castell de Bendinat  P 
Castellot de na Marió  
Castellot de na Morisca  P 
Cementeri des Moros (tb. es Cementeri)  
Clot d’Infern  
Clot des Cero  
Clot des Gerrers  
Clot des Moro  
Clova de ses Figues  
Cocó de sa Sal P 
Cocons de ses Cabres P 
Coll Baix  
Coll d’en Gorvió P 
Coll de Bendinat  P 
Coll de n’Esteve  
Coll de s’Alemany (tb. Coll de Son Fortuny) P 
Coll de sa Batalla  P 
Coll de sa Cova  
Coll de sa Creu  
Coll de sa Grua  
Coll de sa Porrassa  
Coll de Son Camps  
Coll de Son Marill  
Coll de Son Vic  
Coll des Cocons  P 
Coll des Pastors  
Coll des Tords  
Coll des Trull  P 
Coll des Vent  
Coll Gomà  
Collet Blanc  
Collet de Vistes  
Collet des Moro  
Colls de Galilea  P 
Coma d’en Gandia  
Coma d’en Rei  
Coma d’en Vidal  
Coma d’Infern  
Coma de Mofarès  
Coma de n’Àliga (tb. n’Àliga)  
Coma de na Dalmau  
Coma de s’Aigua P 
Coma de s’Almangra P 
Coma de s’Arc  
Coma de s’Aritja  
Coma de s’Hostalet  
Coma de sa Boal  
Coma de sa Fonteta  
Coma de sa Mineta (tb. Comellar de sa Mineta)  
Coma de sa Tella  P 
Coma de s'Aljupet P 
Coma de Son Pellisser  
Coma des Corb  
Coma des Llamp  
Coma des Mussols  
Coma Gran  
Coma Llarga  
Comellar d’Andratx  
Comellar d’en Llucà  
Comellar de Can Llana  
Comellar de na Barratxeta  
Comellar de na Vermella  P 
Comellar de Portals  
Comellar de s’Aguaitera  
Comellar de s’Alavernar  
Comellar de s’Albelló P 
Comellar de sa Mina  
Comellar de sa Terra des Gerrers  
Comellar de s'Arbocera  
Comellar de ses Abelles P 
Comellar de ses Mosqueres  
Comellar de ses Serveres  
Comellar de ses Sínies  P 
Comellar de ses Vinyes  
Comellar de Son Mir  
Comellar d'en Cabanes  
Comellar des Cau  
Comellar des Forn de Calç des Frare  
Comellar des Lli  
Comellar des Mestall  P 
Comellar des Pou Nou  
Comellar des Taconers  
Comellar des Ullastres  P 
Comellar Fondo  
Cometa de s’Aritja  
Corral des Porcs  
Corral des Pou  
Costa d’en Blanes  
Costa de Bendinat  P 
Costa de sa Grava  
Costa de sa Socarrada  P 
Costa des Sebel·lins  P 
Costa Mala  
Coster d’en Noi  
Cova de Cala Vinyes  
Cova de l’Amor  
Cova de la Mare de Déu  
Cova de na Picassent  
Cova de Portals Vells  P 
Cova de sa Font de s’Ermita  
Cova de sa Germaneria (tb. Cova des Set Germans)  
Cova de Salomó  P 
Cova de ses Àligues  
Cova de Son Boronat  
Cova des Catius  
Cova des Coloms  
Cova des Llenyaters  
Cova des Porcs  
Cova des Ribellet  
Cova des Tabac  
Cova Negra  
Coves de Cala Aixada  
Coves de Cala Figuera  
Coves de Can Vairet  
Coves de Madò Joana  
Coves de na Carnissera  
Coves de Rafalbeig  P 
Coves des Màrmol  
Creu de sa Caleta  
Creu des Desembarc  
Creu des Montcades  
Era de Benàtiga Nou  P 
Era de Mofarès  
Era de Peguera  
Era de s’Esclop  
Era de ses Algorfes  P 
Era de So n’Hortolà  
Era de So n'Alfonso  
Era de Son Pieres  
Era de Son Roca  
Era de Son Roig  
Era de Torà  
Era de Valldurgent  
es Bol de ses Morrudes  P 
es Bol de ses Teules  
es Bol des Pi  
es Burotell  
es Capdellà  
es Caramull de Pedres (tb. es Munt de Pedres)  
es Carnatge  
es Carregador  
es Castellàs  
es Castellet  
es Coarany P 
es Coll Baix  
es Collet  
es Enrocadors  
es Fangaret  
es Figueral  
es Forat de s’Aigua P 
es Formiguer  P 
es Galatzó  
es Garrover  
es Gegant P 
es Gorg  
es Gorvió  P 
es Mal Entrador  
es Molí  P 
es Molins  P 
es Mular  
es Pa de ses Àguiles  
es Peguerí (tb. sa Talaia)  
es Pinaret  
es Pinotells  
es Pitxer  
es Pontàs (tb. es Puntasso)  P 
es Pontet  
es Porrassaret  
es Porxo  
es Pratet  
es Putxet  
es Racó  
es Rafal  
es Rafal Cremat  
es Rafalbeig  P 
es Rafalet  
es Revellar  
es Ribellet  
es Salobrar  
es Serral  
es Sestadors  
es Set Comellars  
es Talaiots  P 
es Tancadet  
es Tancat  
es Tavernó  
es Toretó  
es Tramuntanal  
Esquena de s’Ase  
Esquena des Corral des Porcs  
Estany Pudent  
Estret de Son Sastre  
Far de Cala Figuera  
Far del Toro  
Figueral de Bendinat  P 
Font d’en Boira  
Font d’en Debades  
Font de sa Cometa  
Font de sa Llana  
Font de sa Mola  
Font des Obis  P 
Font des Pou Nou  
Font des Quer  P 
Font Nova  
Fonteta de Can Calça  
Forn de Calç de s’Ase  
Fort de ses Illetes  
Galatzó  
Garrafa  
Garrigó d’en Roca  
Garrigó de s’Era  
Garrigó de sa Madona  
Garrigó de ses Eres Noves  
Garrigó de ses Pedreretes  
Garrigó des Xibiu  
Garroverar de Son Pillo  
Garroverar des Puig d’en Saragossa  
Graner des Deume  P 
Guixeria de na Dalmau (tb. Pedrera de na Dalmau)  
Guixeria de ses Vinyes (tb. Pedrera de ses Vinyes)  
Guixeria de Son Pieres  
Guixeria des Coll des Cocons (tb. Pedrera des Cocons) P 
Hort d’en Bou  
Hort de Baix  
Hort de Benàtiga  P 
Hort de Bendinat  P 
Hort de Ca n’Estades  
Hort de Can Llana  
Hort de Cas Carboners  
Hort de Cas Francès  
Hort de Peguera  
Hort de ses Rotes Velles  P 
Hort de So n’Alfonso  
Hort de Son Roig  
Hort de Torà  
Hort des Metge  
Hort Nou  
Hort Vell  P 
Hort Vell de Son Vic  P 
l’Olla  
la Romana  
la Vall Negra  
la Vall Verd  
Magaluf (tb. es Magaluf)  
Marina de Cas Notari  
Marjades de Son Pillo  
Mirador de n’Alçamora  
Mirador des Canó (tb. Mirador des Malgrats)  
Mofarès  
Mola de Valldurgent P 
Moleta de s’Esclop  
Moleta de Son Martí  
Moleta des Galatzó  
Molí d’en Banya P 
Molí d’en Maians P 
Molí de Can Ferrer  P 
Molí de Santa Ponça  P 
Molí des Capdellà  P 
Molí des Castellet  P 
Molí Nou  P 
Morro d’en Feliu  
Morro d’en Grosser  
Morro d’en Pere Joan  
n’Àliga  
na Belembena  P 
na Boira  
na Bona  
na Burguesa  
na Carnissera  
na Corba  
na Dalmau  
na Fàtima  
na Fonda  
na Foradada  
na Formigona  P 
na Freda  
na Llaneres  
na Marió  
na Morisca  P 
na Morruda  P 
na Picassentos  
na Rosta  P 
Olivera de sa Trullada  P 
Olivera des Llençol  P 
Olivera des Quartó  P 
Oratori de la Mare de Déu de Portals  
Palmanova P 
Pas de na Sabatera  
Pas de s’Arna (tb. Pas de Serna)  
Pas de sa Mula  
Pas de ses Llebres  
Pas de Son Colomar  
Pas des Peixaters  
Pedra de s’Art (tb. Pedra des Sard)  
Pedra de sa Ralla  P 
Pedrera de na Dalmau  
Pedreres d’en Moreno  
Pedreres de Marès  
Peguera  
Penya Blanca  
Penya de sa Mel  
Penyal d’en Macari  
Penyal de s’Estret  
Penyal de sa Font  
Penyal des Coloms  
Penyal des Corbs  
Penyal des Meler  P 
Penyal des Migdia  
Penyal des Ratxo  
Penyal Roig  
Penyalar de sa Monja  
Penyes Roges  P 
Pi de ses Creus  
Pi Gros  
Pinar de ses Abelles  P 
Pinaret de Can Vairet  
Pins Sembrats  
Pla d’en Bielet  
Pla d’en Bosc  
Pla d’en Magí P 
Pla de n’Esterelles  
Pla de Peguera  
Pla de s’Hort  
Pla de ses Figueretes  
Pla de ses Penyes Roges  P 
Pla de Son Colomar  
Pla des Ametlerets  P 
Pla des Antigosos  P 
Pla des Lli  
Pla des Pagos  
Pla des Poriol  P 
Pla des Pouet  P 
Pla des Vicari  
Plana d’en Palerm P 
Plana de Ca n’Estades  
Plana des Figueral  
Plana Roja  P 
Platges de Peguera  P 
Platja de Cas Català  P 
Platja de l’Oratori P 
Platja de la Romana (tb. Platja des Morts)  P 
Platja de Magaluf  P 
Platja de na Nadala  P 
Platja de Palmanova  P 
Platja de Palmira  P 
Platja de Portals Nous  P 
Platja de s’Hostalet P 
Platja de sa Costa d’en Blanes P 
Platja de sa Porrassa  P 
Platja de Santa Ponça  P 
Platja de ses Illetes  P 
Platja de ses Penyes Roges  P 
Platja de Son Caliu  P 
Platja de Son Maties  P 
Platja de Torà  P 
Platja des Carregador  P 
Platja des Mago  P 
Pont des Borrià  P 
Port de Portals Nous  
Port de Portals Vells  P 
Port de Santa Ponça  
Port del Toro  
Port des Carregador  
Portals Nous  
Portals Vells  P 
Pou d’en Muntanyola  
Pou d’en Ravasco  
Pou de s’Argila  
Pou de s’Era  
Pou de sa Jaia  P 
Pou de sa Teulera  
Pou de ses Sínies  P 
Pou des Magadins  
Pou des Polls   
Pou des Setrill  P 
Pou des Taconers  
Pou des Torrent  
Pou Nou  
Pou Pudent  
Pouet de Can Calça  P 
Puig Batiat  
Puig d’en Basset  
Puig d’en Benet  
Puig d’en Bou  
Puig d’en Gorvió P 
Puig d’en Saragossa  
Puig d’Enmig P 
Puig de Benàtiga  P 
Puig de Bendinat  P 
Puig de Galatzó (tb. es Galatzó)  
Puig de n’Àliga (tb. n’Àliga)  
Puig de n’Esterelles  
Puig de na Fàtima (tb. na Fàtima)  
Puig de na Marió (tb. na Marió)  
Puig de na Martina  
Puig de s’Era  
Puig de s’Ermita  
Puig de s’Esclop (tb. s’Esclop)  
Puig de s’Observatori  
Puig de sa Círvia  P 
Puig de sa Cova  
Puig de sa Ginesta  
Puig de sa Morisca  P 
Puig de sa Torrota  
Puig de ses Abelles  P 
Puig de ses Creus  
Puig de ses Fontanelles  
Puig de ses Gatoves  P 
Puig de ses Miqueletes  
Puig de ses Planes  
Puig de ses Tàrteres  
Puig de Son Font  
Puig de Son Martí  
Puig de Vila-rasa  
Puig del Rei  
Puig des Bou  
Puig des Caçadors  
Puig des Caragol  
Puig des Cero  
Puig des Corral d’en Ferrer  
Puig des Falcó  
Puig des Gat (tb. Puig des Gats)  
Puig des Moros  
Puig des Pins  
Puig des Revell  
Puig des Sebel·lins  P 
Puig Falcó  
Puig Gros  
Puig Gros de Bendinat  P 
Puig Gros de Mofarès  
Puig Matós  
Puig Pedregós  
Puig Pelat  
Puig Redó de Son Boronat  
Puig Revell  
Puig Vermell  P 
Pujol des Gat  
Punta d’en Pellisser  
Punta de Cas Català  
Punta de n’Isidre  
Punta de na Cerdana  
Punta de na Dina  
Punta de na Foradada  
Punta de na Nadala  
Punta de s’Estaca  
Punta de sa Grava  
Punta de sa Porrassa (tb. Punta de sa Torre Nova)  
Punta de sa Serp  
Punta des Bufador  
Punta des Carabiners  
Punta des Carregador  
Punta des Castellot  
Punta des Catius P 
Punta des Cavall  
Punta des Guix  
Punta des Marroig  
Punta des Mular  
Punta des Terrers  
Punta Eixugador  
Punta Nadala  
Punta Negra  
Punta Negra d’en Blanes  
Punta Portals  
Punta Prima  
Puntal de na Castelleta  
Puntals de Valldurgent P 
Putxet Blanc  
Putxet de sa Cova  
Putxet de ses Atzavares  
Racó de s’Almadrava P 
Racó de sa Fragata  
Racó de ses Àguiles  
Racó de Son Caliu  
Racó des Notari Alemany  
Roques Llises  
Rota d’en Batle P 
Rota d’en Joanet P 
Rota d’en Maria  
Rota d’en Massot  
Rota d’en Ratià  
Rota de Mestre Tomeu  
Rota de Son Camps  
Rota des Batle P 
Rota des Burotell  
Rota des Pastor  
Rota des Xorc  
Rotes Llargues  
Rotes Velles  P 
s’Argolla  
s’Aritja  
s’Eixugador  
s’Empeltada  
s’Escala des Cans  
s’Escala des Carro  
s’Escanyador  
s’Estret  
s’Hostalet  
s’Observatori  
s’Ullal P 
sa Barrera  
sa Bassa Roja  P 
sa Basseta  
sa Beca  P 
sa Caleta  
sa Capelleta  
sa Cisterna P 
sa Coa de sa Rata  P 
sa Corda  
sa Costa  
sa Cova  
sa Femada  
sa Grua  
sa Gruixeria  
sa Mançanilla  
sa Mata des Trenc  
sa Mesquida  
sa Mina  
sa Mola  
sa Pedra Sagrada  
sa Pedrera  
sa Piqueta  
sa Plana  
sa Plantada Nova  
sa Pleta  
sa Porrassa  
sa Pota de s’Egua P 
sa Punta  
sa Raconada  
sa Roteta  
sa Selleta  
sa Serra  
sa Sínia  P 
sa Sitja  
sa Talaia  P 
sa Tanca  
sa Teulera  
sa Torrota  
sa Trona  
sa Vaqueria  
sa Vinya  
Salines des Salobrar  
Santa Ponça  
Secret de Son Pieres  
Sementer de Benàtiga Vell  P 
Sementer de s’Era  
Sementer de s’Hort  
Sementer de sa Carritxera  
Sementer de sa Creu des Montcades  
Sementer de sa Fonteta  
Sementer des Lli  
Sementer Forà  
Serra d’en Ferrer  
Serra de na Burguesa  
Serra de s’Hostalet  
Serra de Son Camps  
Serra de Tramuntana  
Serra des Coll de n’Esteve  
Serra des Pinotells  
Serra des Porcs  
Serral d’en Marxanta (tb. Serral d’en Maixanta)  
Serral d’en Verger  
Serral de s’Aritja  
Serral des Antigosos  P 
Serral des Moro  
Serrat Cremat  
ses Algorfes  P 
ses Barraques  
ses Basses  
ses Casetes  
ses Casotes  
ses Coes de Madò Joana  P 
ses Comunes  P 
ses Corralasses  
ses Eres  
ses Figueretes  
ses Forques  
ses Llegitimes  P 
ses Males Roques  
ses Pedreretes  
ses Penyes Roges (tb. l’Infern) P 
ses Planes  
ses Portadores  
ses Quarterades  P 
ses Rafalasses  
ses Rotes Velles  P 
ses Set Barraques  
ses Sínies  P 
ses Tenasses  
ses Varades  
ses Veles  
ses Vinyes  
Síquia de sa Font des Ratxo  P 
So n’Alfonso  
So n’Anglesola  
So n’Hortolà  
Son Blai  
Son Boira  
Son Boronat  
Son Bugadelles  
Son Cabot  
Son Caliu  
Son Camps  
Son Claret  
Son Colomar  
Son Durí  
Son Falconer  
Son Ferrer  
Son Font  
Son Gual  
Son Llebre  
Son Maians  P 
Son Martí  
Son Massot  
Son Melero  P 
Son Mir  
Son Miralles  P 
Son Moix  
Son Morei  
Son Nis  
Son Pellisser  
Son Pieres de Baix  
Son Pieres de Dalt  
Son Pillo  
Son Rei  
Son Roca (tb. Son Sec)  
Son Roig Nou  
Son Roig Vell  P 
Son Sanç  
Son Sastre  
Son Socarrell  
Son Torrents  
Son Torres  
Son Trilles  P 
Son Vic Nou  
Son Vic Vell  P 
Talaia de Trefalempa  P 
Tanca d’Andratx  
Tancat d’en Pere Mas  
Tavernó de sa Porrassa  
Teulera d’en Cabila P 
Timbes Altes  
Torà  
Torre d’en Boira  
Torre de sa Porrassa  
Torre de ses Illetes  
Torre de Son Boira  
Torre de Son Pellisser  
Torre des Moro  
Torre Nova  
Torrent de Cas Català  
Torrent de Galatzó  
Torrent de na Corba  
Torrent de s’Alqueria P 
Torrent de s’Arena  
Torrent de s’Esclop  
Torrent de s’Hostalet  
Torrent de sa Caleta  
Torrent de sa Coma  
Torrent de sa Cova  
Torrent de Santa Ponça  
Torrent de ses Planes  
Torrent de Son Boronat  
Torrent de Son Caliu  
Torrent de Son Martí  
Torrent de Son Pillo  
Torrent de Son Vic  
Torrent des Mal Companyó  
Torrent des Ratxo  
Turó de s’Era  
Turó de sa Caleta  
Turó de ses Abelles  P 
Turó de Son Vic  
Valldurgent P 
Vila-rasa  
Vinya de Galatzó  
Volta de sa Falç  P 

Urbanitzacions
 
Badia de Palma 
Bendinat  P
Cala Fornells 
Cala Vinyes 
Cas Català 
Cas Català Nou 
Cas Saboners 
Costa d’en Blanes (tb. s’Hostalet) 
Costa de Bendinat  P
el Toro 
es Castellot 
Galatzó 
la Romana 
Magaluf 
Palmanova P
Parc de Bendinat  P
Peguera 
Pla de Peguera 
Portals Nous 
Portals Vells  P
sa Porrassa 
sa Talaia  P
Santa Ponça 
Santa Ponça Nova 
ses Illetes 
Sol de Mallorca 
Son Bugadelles 
Son Caliu 
Son Ferrer 
Son Font 
Son Maties 
Torre Nova 
Voramar P

Illes, illots, esculls, seques i talassònims

Baixfons del Sec P 

es Blau del Toro  

es Malgrat P  
—s'Olla

es Malgrats (tb. Illes Malgrats) P 
—Illa des Pas

es Malgrats (tb. Illes Malgrats) P P 
—es Malgrat

es Malgrats (tb. Illes Malgrats) P P 
—Illot des Conills (tb. Illa d’Enmig)

es Malgrats (tb. Illes Malgrats) P  
—s’Olla

Escull d’en Cagaalatxes P 

Escull de sa Pedrera  P 

Escull de ses Pedreretes  P 

Escull de ses Timbes Altes  P 

Escull Sotaiguat  P 

Fort de Cala Figuera  

Fort des Banc d’Eivissa P 

Fort des Rafalbeig  P 

Illa d’en Sales  

Illa de sa Caleta  

Illa de sa Porrassa  

Illa del Toro (tb. el Toro)  

Illa des Conills (tb. Illa Petita)  P 

Illa des Gorrions  P 

Illa des Sec (tb. Illot des Sec)  

Illa des Toretó  

Illetes de Torà  

Illot de sa Porrassa  

Prim del Toro  

ses Barbines  

ses Illetes  
—Illa de s’Estenedor (tb. Illa Petita)

ses Illetes  
—Illa de sa Caleta

ses Illetes  
—Illa de sa Torre (tb. Illa Gran)

ses Seques