Abeurador des Camí Blanc P 
Abeurador des Pouet  P 
Alboraiet  P 
Avenc de Fangar  
Avenc de Gabellí  
Avenc de sa Carrasca de Biniatró  
Biniatró  
Bosc de Son Puça  
Bosc Gran  
Ca la Mort  
Calbet  P 
Camí Blanc  
Camí d’Alboraiet P 
Camí d’Ullaró P 
Camí de Can Tabou P 
Camí de Fangar  
Camí de Monnàber  P 
Camí de Moscari  
Camí de na Pontons  
Camí de sa Cova  
Camí de sa Mata Grossa  
Camí de Santiani  
Camí de ses Rotes  
Camí de So n’Estrany  
Camí de Son Cabot  
Camí de Son Gassó  
Camí de Son Jan  
Camí de Son Monjo  
Camí de Son Perelló  P 
Camí de Teló  
Camí del Sant Crist  
Camí des Garroveral  
Camí des Gorg  
Camí Vell d’Alcúdia P 
Camí Vell d’Inca P 
Camí Vell de Pollença  P 
Camp d’Avall  
Can Bernat  
Can Bonjesús  
Can Busca  
Can Cantaperdiu P 
Can Cantapuput P 
Can Capellí  
Can Capellpassat P 
Can Catany  
Can Cusseta  
Can Ferrer  
Can Gorra (tb. Son Gorra)  
Can Julià  
Can Llis  
Can Marí  
Can Marquet (tb. Son Marquet)  
Can Melis  
Can Miret  
Can Negret  
Can Nofre P 
Can Perot  
Can Picolins  P 
Can Trilles  P 
Can Xiscos  
Cas Caminer  
Cas Enagistes  
Cas Tintorer  
Caselles  
Caselles Gran  
Caselles Petit  
Caseta de sa Terra  
Casotes de Son Roig (tb. ses Casotes)  
Claper des Doblers  P 
Cocó des Bous P 
Coll de s’Ametlerar P 
Coll de s’Esquerda  
Coll des Cocons P 
Collet des Vent  
Coma de s’Aigua P 
Comellar de sa Cova des Coloms  
Comellar de sa Font de sa Pega P 
Comellar de sa Granada  
Comellar de sa Roca Redona  
Comellar des Pou  
Comellar Fondo  
Comuna de Campanet (tb. Comuna de ses Forques)  P 
Costa de Son Jan  
Costa del Sant Crist (tb. sa Costa)  
Cova de Fangar (tb. sa Cova)  
Cova de Maçana  
Cova de ses Bagasses  
Cova des Coloms  
Cova des Terratremol  P 
Cova Estreta de Gabellí  
Coves de Campanet  
Cuculla de Caselles  P 
Cuculla de Maçana  P 
es Aspres  
es Camp d’en Barbeta  
es Camp des Soldat  
es Camp Roig  
es Campassos  
es Collet  
es Colls  
es Cós  
es Frontó  
es Garroveral  
es Mal Torrent de Maçana  
es Marge de Tel  
es Molinet  P 
es Niu des Corb  
es Picons  
es Pont  
es Porrassaret  
es Pouàs  P 
es Pouet  P 
es Pujol  
es Rafal d’en Llobera  
es Rafal de na Bosca  P 
es Rafalet (tb. es Rafalet de Caselles)  
es Rellar  P 
es Romeguers  
es Terratremol  P 
es Verger  
Església de Sant Miquel P 
Estret de Can Panxo  
Estret de Teló  
Fangar  
Font d’Alboraiet P 
Font de Don Juan  P 
Font de sa Capitana  
Font de sa Pega P 
Font de sa Senyora  
Font de So n’Estrany  
Font des Rafal  
Fonts de Biniatró  
Fonts Ufanes  
Gabellí Gran  
Gabellí Petit  
Garriga d’en Perot  
Garriga de Son Jan  
Hort d’en Curt  
Hort d’en Gelós  
Hort de Biniatró (tb. Fonts de Biniatró)  
Hort de Can Pere Poll  
Hort de Fangar  
Hort de Gabellí Petit  
Hort de Monnàber Nou  P 
Hort de Son Guerau  P 
Hort des Misser  
Maçana Nou  
Maçana Vell  P 
Menestralia  
Mirador de Son Corró  
Molí d’en Cusseta P 
Molí d’en Parrussoi P 
Molí d’en Porret P 
Molí d’en Xisquet P 
Molí de Can Pastera  P 
Molí de Monnàber Nou  P 
Molí de na Queleta  P 
Molins d’Aigua de sa Cova de Fangar P 
Monnàber Nou  P 
Monnàber Vell  P 
na Pelada  
Pas d’en Bisquerra  
Pas de sa Mamellada  
Pas de sa Redorta  
Penya d’en Menorc  
Penya de s’Heura  
Penya des Migdia  
Penya Foradada  
Penya Roja  P 
Penya Vermella  P 
Pla d’en Caragol  
Pla de sa Bassa  
Pla de ses Rotes de Gabellí  
Pla de Tel  
Pont de Can Llobina  P 
Pont de Santiani  
Pont de Son Corró  
Pont Gros  
Pont Petit  
Portell de Teló  
Pou Bo  
Pou d’en Gatell  
Pou d’Ullaró P 
Pou de Fangar  
Pou de sa Cigonya P 
Pou de sa Plana  
Pou de ses Fonts Ufanes  
Pou de Son Ponç  
Pou des Racó  
Pou Nou  
Puig Blanc  
Puig d’Avall  
Puig d’en Costurer P 
Puig d’en Miquelet  
Puig d’Enmig P 
Puig de Ca de Son Monjo  
Puig de Fangar  
Puig de s’Ullastrar P 
Puig de sa Font  
Puig de sa Mata Grossa  
Puig de sa Serra  
Puig de sa Teula  
Puig de Sant Miquel  
Puig de ses Mates Veres  
Puig de Son Corró  
Puig des Camp d’Avall  
Puig des Penyalassos  
Pujol de Son Roig  
Punta de Son Guerau  P 
Putxet de ses Abelles  P 
Putxet des Aladerns  
Roca Corba  
Roca Redona  
Rota d’en Gall  
Rota d’en Perot  
Rota d’en Virrei  
Rota de Biniatró  
Rota de l’Ànima  
Rota de sa Plana  
Rotes d’Ullaró (tb. ses Rotes) P 
Rotes de Gabellí  
s’Abeurador P 
s’Albardaner P 
s’Alqueria P 
s’Esperó  
s’Olivaret P 
sa Canova  
sa Capella Blava  
sa Carrasca de Biniatró  
sa Cigonya P 
sa Costa  
sa Llebreta  P 
sa Mallola  P 
sa Mamellada  
sa Mata Grossa  
sa Murtera Blanca  
sa Plana  
sa Riera  
sa Servera  
sa Talaia  P 
sa Terra Negra  
sa Verdal  
Salt des Ca  
Santiani Gran  
Santiani Vell  P 
Serra de Tramuntana  
Serra des Pas d’en Bisquerra  
Serra des Rafalet  
Serral de Teló  
ses Canyes Ferles  P 
ses Cigales P 
ses Comes  
ses Covasses  
ses Coves  
ses Planes  
ses Quarterades  P 
ses Veles  
Sínia d’en Busca P 
So n’Embaràs  
So n’Estrany  
So na Pacs  
Son Barrabàs  
Son Barrera  
Son Barrigo  
Son Bià  
Son Bordoll  P 
Son Borràs  
Son Cabot  
Son Corró  
Son Feina  
Son Gamet   
Son Garreta  
Son Gassó  
Son Gener  
Son Gil  
Son Guerau  P 
Son Guillem  P 
Son Jan  
Son Jaume  
Son Jaume Vell  P 
Son Jordà  
Son Llorenç  
Son Monjo  
Son Parfunci  
Son Pere Negre  
Son Pere Ponç (tb. ses Pereres)  
Son Plaent  
Son Pocos  P 
Son Ponç  
Son Puça  
Son Puput  
Son Quel  P 
Son Renego  P 
Son Roig  
Son Roquer  
Son Seguí  
Son Vell  P 
Son Xapeta  
Talaia de sa Mata Grossa  P 
Teló  
Terralba d’Amunt P 
Terralba d’Avall P 
Torre des Coloms  
Torrent d’en Carroç  
Torrent d’en Costurer P 
Torrent de Biniatró  
Torrent de Can Llobina  P 
Torrent de Can Tabou P 
Torrent de Caselles  
Torrent de Comafreda  
Torrent de Monnàber  P 
Torrent de Sant Miquel  
Torrent de ses Fonts de Biniatró  
Torrent de ses Ufanes  
Torrent de Teló  
Torrent des Camp  
Torrent Gros  
Trasts des Garrigó  
Turó d’Alboraiet P 
Turó de ses Casotes de Son Roig  
Turó de Son Guerau  P 
Ullaró  P 
Xipressos de So n’Estrany